BNP Paribas Fortis: klaar voor de Europese domiciliëring

In detail 

Na de invoering van de Europese overschrijving in januari 2008 wordt vanaf 2 november 2009 nu ook de Europese domiciliëring voor betalingen in euro in de meeste landen van de SEPA-zone, waaronder ook België, gelanceerd. Als SEPA-bank bij uitstek en belangrijkste partner van bedrijven biedt BNP Paribas Fortis meteen al twee varianten aan: het Europese domiciliëringsysteem voor alle klanten en een specifiek schema voor transacties tussen professionals (‘business-to-business’)[1]. De Europese domiciliëring wordt geleidelijk aan aangeboden in alle 32 landen van de SEPA-ruimte. Voor de betaler (schuldenaar) betekent dit geen verschillende buitenlandse rekeningen meer voor het via domiciliëring betalen van kosten voor abonnementen, huur, enz. aan schuldeisers in verschillende landen. Eén enkele eurorekening en de Europese domiciliëring volstaan. Een voordeel waar ook bedrijven wel bij varen: met één enkel domiciliëringsformaat kunnen betalingen in euro in de hele SEPA-zone geïnd worden. Een andere nieuwigheid ten opzichte van het huidige systeem in België (DOM80): met de Europese domiciliëring zijn zowel terugkerende als eenmalige betalingen (voor een welbepaalde aankoop) in euro mogelijk. Bovendien wordt bij een Europese domiciliëring het mandaat rechtstreeks afgesloten tussen schuldenaar en schuldeiser en vervolgens door de schuldeiser zelf beheerd. In het huidige, bekende DOM80-systeem, wordt het domiciliëringsmandaat ten behoeve van de schuldenaar beheerd door zijn bank. Ten slotte heeft de schuldenaar gedurende acht weken het recht een incasso via de Europese domiciliëring te betwisten en de terugbetaling ervan te vragen. De terugbetalingstermijn bedraagt zelfs dertien maanden bij een niet-geautoriseerde transactie indien geen toestemming werd gegeven voor de verrichting (bijvoorbeeld in geval van een onbestaand of ongeldig mandaat). Na de omzetting naar Belgisch recht van de nieuwe Europese richtlijn inzake betalingsdiensten – die in België vanaf februari of maart 2010 in werking zal treden – zal de schuldenaar voor zijn bestaande DOM 80-domiciliëringen over dezelfde uitgebreide terugbetalingsrechten beschikken als voor de Europese domiciliëring. De nationale domiciliëringssystemen (zoals DOM80 in België) en de Europese domiciliëring zullen in de verschillende landen nog een tijdje naast elkaar blijven bestaan maar op termijn zullen alle nationale systemen verdwijnen. Aan schuldeisers zal BNP Paribas Fortis de professionele instrumenten ter beschikking stellen voor een vlotte omzetting van de bestaande DOM80-mandaten naar de Europese domiciliëring. De consument zelf hoeft helemaal niets te doen. Het initiatief hiervoor ligt namelijk bij de schuldeiser die zich hiervoor tot zijn bank moet richten. Om de overstap te vergemakkelijken houdt de Nationale Bank van België een centrale gegevensbank bij voor alle domiciliëringsmandaten die in ons land worden uitgegeven. Naast de domiciliëring dekt SEPA twee andere elektronische betaalinstrumenten: de overschrijving en kaartbetalingen. Wat de Europese overschrijving betreft, kunnen deze uitgevoerd worden via PC banking en Phone Banking alsook in alle kantoren van BNP Paribas Fortis. Verder kunnen de klanten van BNP Paribas Fortis dankzij de Maestro-functie met hun bankkaart nu al betalingen uitvoeren in België en in het buitenland. BNP Paribas Fortis is één van de pioniers van het Gemeenschappelijk Eurobetalingsgebied (SEPA, Single Euro Payments Area)[2]. Zo was BNP Paribas Fortis afgelopen mei de allereerste ‘SEPA-bank' in Europa die bij de bevoegde instanties[3] geldig ingeschreven werd voor de nieuwe Europese domiciliëring, net als dit reeds in 2007 het geval was voor de Europese overschrijving. BNP Paribas Fortis is ook erkend voor haar grote competentie inzake de verwerking van betalingen voor de klant. Dankzij haar ultramoderne structuur behoort zij op dit vlak tot de meest vooruitstrevende banken in Europa. BNP Paribas Fortis is al enkelen maanden bezig met het aanpassen van haar informaticasystemen, interne procedures en bankkanalen aan de nieuwe regelgeving. Op dit ogenblik is de bank klaar om al haar klanten – particulieren, bedrijven en overheden – te laten genieten van alle voordelen van de Europese domiciliëring en, zodra deze in België van toepassing zullen zijn, van de nieuwe Europese regels inzake de betalingsdiensten.

[1] In tegenstelling tot het ‘core’ domiciliëringsschema voor alle klanten, is het schema voor professionelen (B2B) niet verplicht. Bijgevolg zullen niet alle banken deze diensten leveren aan bedrijven. BNP Paribas stelt deze echter van meet af aan ter beschikking. Het B2B-schema voldoet aan de specifieke behoeften en verwachtingen van bedrijven ten aanzien van hun transacties tussen professionals, vooral wat betreft een nog snellere uitvoering van betalingen per domiciliëring en het ontbreken van de mogelijkheid tot terugbetaling van vooraf geautoriseerde incasso’s. [2] Het Gemeenschappelijk Eurobetalingsgebied (SEPA, Single Euro Payments Area) bestaat op dit ogenblik uit 27 EU-lidstaten, de drie andere landen van de Europese Economische Ruimte – IJsland, Liechtenstein en Noorwegen – alsook Zwitserland en Monaco. De doelstelling van SEPA is om voor bedrijven, overheden en particulieren de uitvoering en de ontvangst van betalingen even gemakkelijk en veilig te maken als binnenlandse betalingen. SEPA heeft betrekking op drie elektronische betalingsinstrumenten: de overschrijving (credit transfer), domiciliëring (direct debit) en kaartbetalingen. Voor de automatische verwerking van betalingen zijn zowel de IBAN- (International Bank Account Number) als BIC (Bank Identifier Code)-code verplicht. [3] De European Payments Council (EPC) is het besluitvormend en coördinerend orgaan van de Europese bankgemeenschap op het vlak van betalingen. De EPC is belast met de voorbereiding en invoering van SEPA.

Bron

Persbericht Bnp Paribas Fortis

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be