BNP Paribas Fortis Funding: Obligatie op 6 jaar in Australische dollar

Enkele kenmerken

Deze obligatie is een schuldinstrument uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding (LU) en gewaarborgd door BNP Paribas Fortis NV. Door in te tekenen leent u geld aan de emittent die zich verbindt tot de jaarlijkse uitkering van een coupon en tot de terugbetaling van het belegde kapitaal in Noorse kroon (exclusief kosten) op de eindvervaldag. Bij faillissement of wanbetaling van de emittent en de garant, loopt u evenwel het risico om de sommen waarop u recht hebt, niet te recupereren en het belegde bedrag niet terug te krijgen op de eindvervaldag.  De uitgifte gebeurt in Australische dollar (AUD), wat een wisselrisico inhoudt wanneer de bedragen in AUD omgezet worden naar EUR.

 • Type: Vastrentende obligatie in vreemde munt
 • Emittent : BNP Paribas Fortis Funding
 • Garant : BNP Paribas Fortis NV
 • Munt : Australische dollar (AUD)
 • Looptijd : 6 Jaar
 • Isin-code : XS0946690731
 • Rentevoet (vast) : 4,75% bruto in AUD
 • Actuarieel brutorendement : 4,39% in AUD
 • Actuarieel rendement na roerende voorheffing : 3,21% in AUD
 • Coupures : 2 000 AUD
 • Uitgifteprijs : 101,875%
 • Terugbetalingsprijs op eindvervaldag : 100% in AUD
 • Roerende voorheffing : 25%
 • Inschrijfperiode : van 21-06-2013 t.e.m. 17-07-2013

Inkomsten uit schuldtitels die worden geïnd door tussenkomst van een in België gevestigde financiële tussenpersoon zijn volgens deze nieuwe wetgeving onderworpen aan de roerende voorhef fing (RV) van 25%. De inhouding van de RV is bevrijdend in hoofde van de particuliere beleggers, waardoor zij deze beleggingsinkomsten niet moeten aangeven in de personenbelasting.

Meer info over deze uitgifte kan u terugvinden op de website van BNP Paribas Fortis.