BNP Paribas Fortis Funding geeft obligatie uit op 5 jaar in Poolse Zloty

Enkele kenmerken

Deze obligatie is een schuldinstrument uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding (LU) en gewaarborgd door BNP Paribas Fortis NV. Door in te tekenen leent u geld aan de emittent die zich verbindt tot de jaarlijkse uitkering van een coupon en tot de terugbetaling van het belegde kapitaal in Poolse zloty (exclusief kosten) op de eindvervaldag. Bij faillissement of wanbetaling van de emittent en de garant loopt u evenwel het risico om de sommen waarop u recht hebt, niet te recupereren en het belegde bedrag niet terug te krijgen op de eindvervaldag. De uitgifte gebeurt in Poolse zloty (PLN), wat een wisselrisico inhoudt wanneer de bedragen in PLN omgezet worden naar EUR. 

 • Type : Vastrentende obligatie in vreemde munt
 • Emmitent : BNP Paribas Fortis Funding
 • Garant : BNP Paribas Fortis NV
 • Munt : Poolse Zloty (PLN)
 • Looptijd : 5 Jaar
 • Isin-code : XS0996658588
 • Rentevoet (vast) : 3,90% bruto in PLN
 • Actuarieel brutorendement : 3,485% in PLN
 • Actuarieel nettorendement : 2,521% in PLN
 • Coupures : 5000 PLN
 • Uitgifteprijs : 101,875% 
 • Terugbetalingsprijs op eindvervaldag : 100% in PLN
 • Roerende voorheffing : 25%
 • Inschrijfperiode : van 30-11-2013 t.e.m. 03-01-2014

Inkomsten uit schuldtitels die worden geïnd door tussenkomst van een in België gevestigde financiële tussenpersoon zijn volgens deze nieuwe wetgeving onderworpen aan de roerende voorhef fing (RV) van 25%. De inhouding van de RV is bevrijdend in hoofde van de particuliere beleggers, waardoor zij deze beleggingsinkomsten niet moeten aangeven in de personenbelasting.

Meer info over deze uitgifte kan u terugvinden op de website van BNP Paribas Fortis.