BNP Paribas Fortis Funding geeft nieuwe obligaties uit in Noorse kroon

In detail

De uitgifte gebeurt in Noorse kroon (NOK), wat een wisselrisico inhoudt wanneer de bedragen in Noorse kroon omgezet worden naar Euro. De nominale waarde bedraagt 10.000 Noorse kroon. De looptijd bedraagt 6 jaar en de jaarlijkse brutocoupon bedraagt 4,50% in Noorse Kroon. Op basis van de uitgifteprijs van 101,875% bedraagt het actuarieel rendement in Noorse kroon 4,14% (bruto). De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke belegger en is vatbaar voor mogelijke wijzigingen nadien. Door in te tekenen op dit schuldinstrument uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding (LU) en gewaarborgd door Fortis Bank NV  leent u geld aan de emittent die zich verbindt tot terugbetaling op de eindvervaldag. Bij faillissement of onvermogen tot betaling van de uitgever en de garant, loopt u evenwel het risico om de sommen waarop u recht hebt, niet te recupereren en het belegde bedrag niet terug te krijgen op de eindvervaldag.