BNP Paribas Fortis Funding geeft nieuwe obligaties uit in AUD

In detail

  • Schuldinstrument uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding en gegarandeerd door Fortis Bank NV. Door in te tekenen leent u het geld aan de uitgever die zich engageert om het terug te betalen op de vervaldag. In geval van faillissement of onvermogen tot betaling in hoofde van de uitgever en van de garant, loopt u het risico om de sommen waarop u recht hebt, niet te recupereren en het geïnvesteerde bedrag niet terug te krijgen op de vervaldag. 
  • Uitgifte in Australische dollar (AUD)
  • Looptijd: 5 jaar 
  • Jaarlijkse coupon van 7% (bruto, in AUD)
  • Op basis van de uitgifteprijs van 101,875% bedraagt het actuarieel rendement in AUD 6,55% (bruto). 
  • Deze lening, uitgegeven in AUD, is onderworpen aan het wisselrisico. Dit betekent dat de beleggers op de eindvervaldag een bedrag in AUD zouden kunnen ontvangen dat, omgerekend in euro, lager zou kunnen zijn dan het oorspronkelijk belegd bedrag in euro. Het wisselrisico geldt eveneens voor de coupons op het ogenblik dat die omgezet worden naar euro.
  • De inschrijvingsperiode loopt van 6 januari (9 u.) tot en met 31 januari 2011 (16 u.). Een vervroegde afsluiting is mogelijk in bepaalde gevallen, zoals beschreven in het Prospectus. 

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor transactiekosten van online brokers voor bedragen tussen 500 en 2500 euro

De vergelijkingstabel voor transactiekosten van online brokers voor bedragen tussen 5000 en 25000 euro

De vergelijkingstabel voor kosten voor een overdracht van effecten (obligaties, aandelen, fondsen)

Geen enkele nieuwe uitgifte van obligaties missen? Schrijf nu gratis in op het rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be