BNP Paribas Fortis Funding geeft nieuwe obligaties op 5 jaar uit in Noorse kroon

Enkele kenmerken

Schuldinstrument uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding (LU) en gewaarborgd door Fortis Bank NV. Door in te tekenen, leent u het geld aan de emittent die zich verbindt tot terugbetaling op de vervaldag. Bij faillissement of onvermogen tot betaling van de uitgever en de garant, loopt u evenwel het risico om de sommen waarop u recht hebt, niet te recupereren en het belegde bedrag niet terug te krijgen op de vervaldag.

  • Uitgifte in Noorse kroon (NOK), wat een wisselrisico inhoudt wanneer de bedragen in NOK omgezet worden naar EUR
  • Looptijd :5jaar
  • Jaarlijkse coupon van 4,625% bruto,in NOK
  • Op basis van de uitgifteprijs van 101,875% bedraagt het actuarieel rendement in NOK 4,201% (bruto)
  • Nominale waarde: 10.000 NOK
  • ISIN-code: XS0718396210 – Serie 741