BNP Paribas Fortis Funding geeft nieuwe obligaties op 2 jaar uit in Turkse lira

in detail

Dit schuldinstrument is uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding (LU) en is gewaarborgd door Fortis Bank nv. Door in te tekenen, leent u geld aan de emittent die zich verbindt tot terugbetaling op de eindvervaldag. Bij faillissement of onvermogen tot betaling van de uitgever en de garant, loopt u evenwel het risico om de sommen waarop u recht hebt, niet te recupereren en het belegde bedrag niet terug te krijgen op de eindvervaldag.  De uitgifte gebeurt in Turkse lira (TRY), wat een wisselrisico inhoudt wanneer de bedragen in TRY omgezet worden naar Euro. De looptijd bedraagt 2 jaar. Het belegde kapitaal (100,035% vóór kosten) is hoger dan 100% van de nominale waarde per coupure. Het recht op terugbetaling heeft evenwel enkel betrekking op 100% van de nominale waarde per coupure. De jaarlijkse coupon  bedraagt 9% (bruto, in TRY). Op basis van de uitgifteprijs van 101,16% bedraagt het rendement op jaarbasis in TRY 8,346% (bruto).

Op grond van de nieuwe fiscale wetgeving van kracht vanaf 1 januari 2012, zijn de inkomsten uit schuldtitels die worden geïnd door tussenkomst van een in België gevestigde financiële tussenpersoon, onderworpen aan de roerende voorheffing (RV) van 21%. Natuurlijke personen die roerende inkomsten ontvangen voor een bedrag dat netto 20.020 EUR overschrijdt (voor het inkomstenjaar 2012), zijn daarenboven voortaan een ”bijkomende heffing op roerende inkomsten” van 4 % verschuldigd op het hogere gedeelte, dat nog niet belast was aan 25%. Als de bijkomende heffing aan de bron ingehouden wordt op hun roerende inkomsten, zijn de roerende voorheffing en de bijkomende heffing in hoofde van de particuliere beleggers bevrijdend. Als daarentegen de bijkomende heffing niet aan de bron ingehou- den wordt, is de roerende voorheffing niet bevrijdend, en moet de particuliere belegger zijn beleggingsinkomsten aangeven in de aangifte in de Personenbelasting.