BNP Paribas Fortis Funding Euribor Dual Floater Note 2014

Enkele kenmerken

De BNP Paribas Fortis Funding (LU) Euribor Dual Floater Note 2014 is een schuldinstrument uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding en gewaarborgd door Fortis Bank NV. Door erop in te schrijven, leent u geld aan de emittent die zich verbindt tot de betaling van vastgelegde bedragen in functie van de evolutie van het onderliggend instrument, en tot de terugbetaling van minimaal het kapitaal op de eindvervaldag. Bij faillissement of onvermogen tot betaling van de emittent en de garant, loopt u evenwel het risico de bedragen waarop u recht heeft, niet terug te krijgen en het belegde kapitaal te verliezen. 

  • Looptijd van 3 jaar. 
  • Recht op terugbetaling tegen 100% van het kapitaal op de eindvervaldag, behalve bij faillissement of onvermogen tot betaling van de emittent en de garant. 
  • Recht op een driemaandelijkse coupon, bepaald door de Euriborrentevoet op 3 maanden en vastgesteld op de bijhorende observatiedatum : als de Euribor op 3 maanden hoger of gelijk is aan 1%, dan ligt de coupon tussen minimaal 2,50% en maximaal 4% (bruto rentevoet op jaarbasis), als de Euribor op 3 maanden lager is dan 1%, dan bedraagt de coupon 1% (bruto rentevoet op jaarbasis). 
  • Coupures van 1.000 EUR, met een minimaal inschrijvingsbedrag van 5.000 EUR.