BNP Paribas Fortis Funding 4,40% in Noorse kroon

Enkele kenmerken

  • Schuldinstrument uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding en gewaarborgd door Fortis Bank NV. Door in te tekenen, leent u het geld aan de emittent die zich engageert om terug te betalen op de vervaldag. Bij faillissement of onvermogen tot betaling van de uitgever en de garant, loopt u evenwel het risico om de sommen waarop u recht hebt, niet te recupereren en het belegde bedrag niet terug te krijgen op de vervaldag. 
  • Uitgifte in Noorse kroon (NOK), wat een wisselrisico inhoudt wanneer de bedragen in NOK omgezet worden in EUR.
  • Looptijd: 5 jaar 
  • Jaarlijkse coupon van 4,40% (bruto, in NOK). 
  • Op basis van de uitgifteprijs van 101,75% bedraagt het actuarieel rendement in NOK 4,01% (bruto). 
  • Dit schuldinstrument dat in vreemde munt is uitgegeven, is bestemd voor beleggers die zelf in staat zijn het potentieel en de risico's ervan in te schatten. Dit gebeurt op basis van hun kennis en ervaring, onder andere door hun vertrouwdheid met het wisselrisico en met de rentevoeten.
  • De inschrijvingsperiode loopt van 5 september (9 u.) tot en met 11 oktober 2011 (16 u.). Een vervroegde afsluiting is evenwel mogelijk in bepaalde gevallen, zoals beschreven in het Prospectus.