BNP Paribas Fortis en Hello Bank lanceren Hello4You spaarrekening

Met deze nieuwe rekening willen BNP Paribas Fortis en Hello Bank! jongvolwassenen aanmoedigen om een spaarreserve op te bouwen voor de toekomstige aankopen. Deze spaarrekening richt zich enkel tot klanten met een leeftijd van 18 jaar tot en met 27 jaar. De vergoeding op jaarbasis bedraagt 1,30% aan basisrente en 0.30% aan getrouwheidspremie. Per kalenderjaar mag u tot 6.000 euro sparen op de Hello4You Spaarrekening. Er wordt daarbij geen rekening gehouden met stortingen van verworven interesten, noch met eventuele afhalingen. Hebt u bijvoorbeeld 6.000 euro gespaard en haalt u datzelfde jaar 1.000 euro weer van uw rekening af, dan kunt u die 1.000 euro dat jaar niet meer bijsparen. Een Hello4You Spaarrekening openen is volledig gratis. Spaarders kunnen  deze nieuwe spaarrekening openen in alle BNP Paribas Fortis kantoren of via Hello Bank!

Goed om weten

Klanten die overschrijvingen doen van één spaarrekening naar een andere spaarrekening binnen dezelfde bank zullen vanaf 1 januari 2014 onder bepaalde voorwaarden de opgebouwde getrouwheidspremies kunnen behouden. De getrouwheidspremie zal worden berekend a rato van het aantal dagen dat het geld op elk van de rekeningen in kwestie is blijven staan. De voorwaarden om zijn getrouwheidspremie te behouden op het moment van de overschrijving zijn dat de klant titularis of co-titularis is van beide rekeningen in kwestie en dat het minimaal over te schrijven bedrag 500 EUR bedraagt. Enkel de 3 eerste transferts van het kalenderjaar komen in aanmerking. Voor elke bijkomende overschrijving verliest de klant de getrouwheidspremie voor dat overgeschreven bedrag.

Fiscaliteit

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1900 euro voor het inkomstenjaar 2014) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3800 euro voor het inkomstenjaar 2014). De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschillende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.

Vergelijk alle spaarrekeningen

Test onze spaarsimulator