BNP Paribas Fortis en Fintro verlagen spaarrente

BNP Paribas Fortis en Fintro verlagen de rente op de gereglementeerde spaarrekeningen vanaf 23 juni 2015. Hieronder vindt u de nieuwe rentevoeten.

BNP Paribas Fortis Online Spaarrekening Premium

  • De basisrente blijft ongewijzigd op 0.10%
  • De getrouwheidspremie wordt 0.10% (voorheen 0.30%)

Fintro Blue Select Spaarrekening

  • De basisrente blijft ongewijzigd op 0.10%
  • De getrouwheidspremie wordt 0,20% (voorheen 0,35%)

Ook de rentevoeten van de Spaarrekening Plus van BNP Paribas Fortis worden verlaagd naar 0,10% basisrente en 0,10% getrouwheidspremie en dit ongeacht het gespaarde bedrag.

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1.880 euro voor het inkomstenjaar 2015) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3.760 euro voor het inkomstenjaar 2015).

Hebt u de juiste spaarrekening? Doe nu de spaartest