BNP Paribas Fortis en Fintro verlagen de spaarrente

De doorgevoerde monetaire expansie van de Europese centrale bank heeft de intrestvoeten nog verder doen dalen. De genomen maatregelen gaan verder dan eerder vooropgesteld en laten een lange periode voorzien van extreem lage rentevoeten. Tegen deze achtergrond verlagen BNP Paribas Fortis en Fintro de rente op sommige gereglementeerde spaarrekeningen vanaf 16/03/2015. De nieuwe rentevoeten voor de Online Spaarrekening Premium en Blue Select Spaarrekening zijn geldig voor bedragen vanaf 12500 euro. Indien het saldo lager is dan gelden de voorwaarden van de klassieke spaarrekening.

BNP Paribas Fortis Online Spaarrekening Premium

  • De basisrente blijft ongewijzigd op 0.10%
  • De getrouwheidspremie wordt 0,50% (voorheen 0,75%)

Fintro Blue Select Spaarrekening

  • De basisrente blijft ongewijzigd op 0.10%
  • De getrouwheidspremie wordt 0,55% (voorheen 0,80%)

De rente op de Spaarrekening, het Woonsparen en de Hello4You Spaarrekening blijft ongewijzigd.

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1.880 euro voor het inkomstenjaar 2015) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3.760 euro voor het inkomstenjaar 2015).

Hebt u de juiste spaarrekening? Doe nu de spaartest