BNP Paribas Fortis en Fintro verlagen de rente op spaarrekeningen

BNP Paribas Fortis

De basisrente van de klassieke spaarrekening, de krekelspaarrekening en van de online spaarrekening daalt van 0,55% naar 0,50%, de getrouwheidspremie daalt van 0,15 naar 0,10%. De voorwaarden van de andere spaarrekeningen blijven ongewijzigd.

Fintro

De basisrente van de klassieke spaarrekening blijft ongewijzigd op 0,50%, de getrouwheidspremie daalt van 0,20 naar 0,10%. De voorwaarden van de andere spaarrekeningen blijven ongewijzigd.

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1880 euro voor het inkomstenjaar 2013) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3760 euro voor het inkomstenjaar 2013). De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschillende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.

Alle gereglementeerde spaarrekeningen vergelijken kan via onze handige vergelijkingstabel of spaarsimulator.