Bkcp wijzigt de voorwaarden van de Excellence Spaarrekening

In detail

De spaarrekening BKCP Excellence biedt u tot 31 maart 2011 een basisrentevoet van 1,60% en een getrouwheidspremie van 0,40% op jaarbasis, en dit vanaf de 1ste dag en vanaf de eertse overgeschreven euro.

Vanaf 1 april 2011 zal Bkcp volgende tarieven hanteren:

  • Voor een saldo gelijk aan of boven de 10000 euro is de basisrentevoet 1,60% en de getrouwheidspremie van 0,40% op jaarbasis.
  • Voor een saldo onder de 10000 euro is de basisrentevoet 1,00% en de getrouwheidspremie van 0,40% op jaarbasis.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor spaarrekeningen

©Bankshopper.be