BKCP verlaagt de rente van de spaarrekeningen

BKCP wijzigt de rente van haar spaarrekeningen. De nieuwe rentevoeten zijn geldig vanaf 1 oktober 2015. De vermelde rentevoeten zijn geldig voor tegoeden vanaf 10.000 euro voor de Loyalty spaarrekening.

Excellence spaarrekening

  • De basisrente wordt 0,30% (voorheen 0,40%)
  • De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0,10%

Loyalty spaarrekening 

  • De basisrente blijft ongewijzigd op 0,05%
  • De getrouwheidspremie wordt 0,50% (voorheen 0,65%)

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1.880 euro voor het inkomstenjaar 2015) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3.760 euro voor het inkomstenjaar 2015).

Hebt u de juiste spaarrekening? Doe nu de spaartest