BKCP publiceert TAK 21 rendementen voor 2012

BKCP Horizon

De gegarandeerde rentevoet in 2013 voor stortingen tot 31/01/2013 zal nog steeds 2,50% bedragen. Vanaf 01/02/2013 zal de gegarandeerde rentevoet in 2013 2,00% bedragen.  Het nettorendement voor BKCP Horizon in 2012 bedraagt 3,05%. Het rendement van de 3,05% is na aftrek van de beheerskosten.

BKCP Expansion

De gegarandeerde rentevoet voor een looptijd van acht jaar voor stortingen tot 31/01/2013 bedraagt 1,50%. De gegarandeerde rentevoet voor een looptijd van acht jaar vanaf 01/02/2013 zal 1,25% bedragen.

Vernieuwing van de rentevoet voor de stortingen die acht jaar geleden werden uitgevoerd: 2,50% tot 31/01/2013; 1,75 vanaf 01/02/2013.

Het nettorendement voor 2012 voor BKCP Expansion bedraagt 2,90%. Het rendement van 2,90% is na aftrek van de beheerskosten.

Sinds 10 juli 2012 is het niet meer mogelijk een nieuw Expansion-contract te onderschrijven. De verzekeringsnemers van een bestaand contract kunnen uiteraard nog steeds bijstortingen verrichten op hun Expansion-contract. 

Stortingen die in het verleden een hogere contractuele gegarandeerde rentevoet bekomen hebben dan het nettorendement van 2012, zullen uiteraard deze rentevoet toegewezen krijgen.

Vergelijk hier op onze website tak 21 spaarverzekeringen.