BKCP lanceert nieuw tak21-product

BKCP Horizon is een nieuw Tak21-product van ACMN Vie, levensverzekeringsmaatschappij en dochteronderneming van Crédit Mutuel Nord Europe. BKCP Horizon vervangt het product BKCP Expansion dat vanaf 10/07/12 niet meer gecommercialiseerd wordt.

BKCP Horizon

  • Gegarandeerde rentevoet tot en met 31/12/12: 2.50%
  • Geen gegarandeerde rentevoet op 8 jaar
  • Jaarlijkse winstdeelname tot 31/12 van het jaar
  • Identiek tak 21-fonds dan BKCP Expansion
  • Overlijdensdekking van 130% mogelijk
  • Vrije stortingen
  • Duurtijd van 8 jaar met mogelijke verlenging
  • Opnames mogelijk op elk moment
  • Geen afkooppenaliteit

Sinds 10 juli 2012 zijn de toepasbare gewaarborgde rendementen op de ACMN Vie-producten aangepast :BKCP Expansion : 1.75% (enkel voor bijstortingen of geprogrammeerde stortingen op bestaande contracten, geen nieuwe contracten meer mogelijk) · BKCP Income : 1.75 % · VAPZ : 1.75% · BKCP Capital : 2.50% Deze rentevoeten zijn van toepassing voor een duurtijd van 8 jaar op alle stortingen die uitgevoerd worden vanaf deze datum. De hernieuwingen van contracten op vervaldag (na 8 jaar) zullen van een gegarandeerde rentevoet van 2.50% genieten en dit voor een kalenderjaar (tot en met 31/12).

Vergelijk hier op onze website tak 21 sparen.