Bkcp lanceert de Loyalty spaarrekening

In detail

Vanaf de eerste € en voor elk saldo hoger dan of gelijk aan 10.000 € bedraagt de basisrentevoet 1% op jaarbasis en beloopt de rentevoet van de getrouwheidspremie 1,50 % op jaarbasis. Vanaf de eerste € en voor elk saldo lager dan 10.000 €, bedraagt de basisrentevoet 0,10% op jaarbasis en beloopt de rentevoet van de getrouwheidspremie 1,50% op jaarbasis. De rekening BKCP LOYALTY mag gespijsd worden middels transfers of wederbeleggingen van gelden die, onder de vorm van gereglementeerd sparen of onder eender welk andere vorm, al dan niet bij de Bank reeds in het bezit waren van de cliënt. De nieuwe voorwaarden gaan van start op 05/01/2011 voor onbepaalde tijd.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor spaarrekeningen

©Bankshopper.be