Biljetten van €20 en €50 blijven de meest vervalste coupures

In detail 

De biljetten van €20 en €50 blijven de meest vervalste coupures. Gedurende de afgelopen zes maanden is het aandeel van valse €20-biljetten gedaald en het aandeel van valse €50-biljetten gestegen. In de eerste helft van 2010 werden vrijwel gelijke aantallen van beide coupures aangetroffen, samen goed voor bijna 85% van het totaal. Het bankbiljet van €100 is met 12% van het totaal de op twee na meest vervalste coupure. Het aandeel van de overige coupures (€5, €10, €200 en €500) is zeer laag. De meerderheid (meer dan 98%) van de in de eerste helft van 2010 aangetroffen vervalsingen werd gevonden in de landen van het eurogebied. Slechts ongeveer 1% werd aangetroffen in de lidstaten van de EU die geen deel uitmaken van het eurogebied, en minder dan 0,5% in andere delen van de wereld. Het Eurosysteem spant zich krachtig in om ervoor te zorgen dat het publiek goed weet hoe het een vervalst bankbiljet kan herkennen. Echte eurobankbiljetten kunnen gemakkelijk worden herkend door gebruik te maken van de eenvoudige VOEL-KIJK-KANTEL-methode die wordt beschreven op de europagina’s van de website van de ECB en de websites van de nationale centrale banken van het Eurosysteem. Bij twijfel dient een verdacht bankbiljet direct te worden vergeleken met een biljet waarvan men zeker weet dat het echt is. Eenieder die een vervalst bankbiljet denkt te hebben gekregen, dient contact op te nemen met de politie of, wanneer dit volgens de nationale regels mogelijk is, met de betreffende nationale centrale bank.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

© Bankshopper.be