Betere bescherming voor consumenten die hypothecair krediet aangaan

Consumenten die een hypothecaire lening vragen, zullen beter geïnformeerd worden over de voorwaarden ervan. Daar zal een wetsontwerp van Vicepremier en Minister van Economie Consumentenzaken Kris Peeters, dat vandaag is goedgekeurd op de ministerraad, voor zorgen. De kredietgever moet de consument telkens een standaardformulier voorleggen over de voorwaarden en verplichtingen die aan het krediet verbonden zijn.

De administratieve last voor de kredietinstellingen wordt bovendien minimaal gehouden. Zij krijgen ook een overgangsperiode.

“Een hypothecair krediet voor de aankoop van een woning afsluiten, is door het doolhof van cijfers en regeltjes, geen simpele klus. Ik wil dat de consument beter geïnformeerd is. Door de nieuwe regelgeving zal de consument de voorwaarden voor verschillende leningen bij verschillende banken makkelijk met elkaar kunnen vergelijken. Bovendien maken we een herziening of herfinanciering van een lopende lening níet duurder: de wederbeleggingsvergoeding blijft maximum 3 maanden intrest kosten,” aldus Minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters.

De huidige Belgische wet inzake hypothecaire kredietverstrekking dateert van 1992, en was op vele vlakken aan een modernisering toe. Het wetsontwerp van Minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters voert die modernisering nu door. Dit ontwerp komt eveneens tegemoet aan de Europese richtlijn m.b.t. kredietovereenkomsten voor consumenten die ‘verantwoord lenen’ wil bevorderen.

“Transparantie staat centraal. Banken zullen consumenten de vollédige kostprijs van een krediet moeten meedelen, en hen meteen ook wijzen op de eraan verbonden risico’s. Zo kan de consument het product kiezen dat het best bij hem/haar past”, geeft Minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters aan.

Verplicht standaardformulier

Een lager tarief voor een lening, betekent niet per se dat die lening het best bij de wensen van de consument aansluit. Soms moet wie leent (bij)verzekeringen aangaan bij dezelfde instelling, of zijn de terugbetalingsmodaliteiten minder soepel. Die implicaties moet de consument goed kunnen inschatten. Het wetsontwerp van Vicepremier en Minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters introduceert een verplicht standaardformulier dat meer vermeldt dan alleen maar het bedrag, de rentevoet en het bedrag van de maandelijkse aflossingen.

  • De kredietgever (kredietbemiddelaar) moet de consument gratis informatie op maat verstrekken, zodat die makkelijk de kredietproducten die op de markt beschikbaar zijn zou kunnen vergelijken.
  • De informatieopdracht houdt rekening met de behoeften, financiële situatie en voorkeuren van de consument.
  • Het formulier informeert over de precieze voorwaarden voor het verwerven van het krediet zoals bv. het afsluiten van een brandverzekering bij dezelfde instelling om van een gunsttarief te kunnen genieten.
  • Het formulier informeert over de gevolgen wanneer een consument zijn of haar lening vervroegd wil terugbetalen.
  • Het formulier vermeldt waar de klant terecht kan met eventuele klachten.
  • Het formulier vermeldt wat er gebeurt als de klant door financiële problemen de betalingen staakt en wie de contactpersoon is voor het eventueel verkrijgen van een flexibeler afbetalingsplan.

Wederbeleggingsvergoeding

De Europese richtlijn laat enige vrijheid voor de wederbeleggingsvergoeding en stelt dat die “een eerlijk en objectief verantwoorde vergoeding moet zijn voor mogelijke kosten die rechtstreeks aan vervroegde aflossing verbonden zijn”. Minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters kiest er in het wetsontwerp echter voor om de termijn van 3 maanden intrest niet te verhogen. De consument krijgt zo de nodige ruimte voor een wederbelegging of herfinanciering.

Administratieve last voor sector minimaal

De nieuwe regels houden maximaal rekening met de bekommernis van de sector om de extra administratieve last voor de bankinstellingen minimaal te houden. Ook is er een overgangstermijn, opdat instellingen de tijd hebben om hun ICT-applicaties aan te passen aan de nieuwe verplichtingen.

Koppelverkoop is verboden

Het wetsontwerp van Minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters is duidelijk over het grote verschil tussen gebundelde verkoop en koppelverkoop: koppelverkoop is verboden.

Koppelverkoop: Het aanbieden of verkopen van een kredietovereenkomst als onderdeel van een pakket met andere onderscheiden financiële producten of diensten waarbij de kredietovereenkomst niet afzonderlijk wordt aangeboden.

Gebundelde verkoop: het aanbieden of verkopen van een kredietovereenkomst als onderdeel van een pakket met andere onderscheiden financiële producten of diensten waarbij de kredietovereenkomst ook afzonderlijk aan de consument beschikbaar wordt gesteld, maar waarbij niet noodzakelijk dezelfde voorwaarden gelden als wanneer deze in combinatie met de nevendiensten wordt aangeboden.

“Koppelverkoop is verboden. Het is de kredietgever en -bemiddelaar eveneens verboden om de consument bij het sluiten van een kredietovereenkomst te verplichten een andere overeenkomst te ondertekenen”, benadrukt minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters.