Betalen we binnenkort belastingen op ons spaargeld?

De geesten lijken te rijpen om te sleutelen aan de spaarfiscaliteit. Wat betekent dat voor u?

Wie vandaag zijn geld op een spaarboekje parkeert, moet geen belastingen betalen op zijn spaaropbrengsten zolang hij niet meer dan 1.880 euro aan interesten ontvangt. Van zodra die bovengrens overschreden wordt, bent u de fiscus 15 procent roerende voorheffing verschuldigd op alles wat u meer verdient aan uw spaargeld. In de  huidige situatie moet u weliswaar 1,7 miljoen euro bijeen gespaard hebben.

Net omdat de rente niet stijgt, zijn de banken tot de conclusie gekomen dat het traditionele verdienmodel onder druk staat: op korte termijn geld inlenen en met opslag langdurig uitlenen. Daarom zetten zij hun beleggingsproducten in de spotlight. Alleen lijken de spaarders niet te springen om hun geld te beleggen. Volgens de meest recente cijfers staat er nog meer dan 255 miljard euro op onze spaarboekjes. En dat is ook de liberalen ook niet ontgaan.

Spaarfiscaliteit onder de loep

Tot voor kort weigerden de liberalen te raken aan de spaarfiscaliteit, maar daar komt nu verandering in. Gwendolyn Rutten, voorzitster van Open VLD liet afgelopen weekend in de Vlaamse media weten dat haar partij bereid is te spreken over een aanpassing van het fiscaal voordeel. “We zullen de voorstellen met een open geest bekijken. Voor ons is het doel de economische groei te stimuleren”, klonk het. Een uitbreiding van het fiscaal naar andere rente-inkomsten zou soelaas kunnen brengen. Daartegenover staat wel dat ons geld op het spaarboekje sneller belast zal worden.  Ter compensatie worden de inkomsten uit andere beleggingen tot een zekere drempel en onder bepaalde voorwaarde belastingvrij.

Ook Johan Van Overtveldt, minister van Financiën is bereid te onderhandelen over aanpassingen. “Elk voorstel zal op zijn merites beoordeeld worden”, liet hij op zijn beurt weten. De komende maanden moeten meer duidelijkheid brengen.

De kans dat de rente op ons spaarboekje dit jaar nog gaat stijgen is hoe dan ook bijzonder klein. Mario Draghi, de voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB) liet onlangs uitschijnen dat hij werk gaat maken van een voorzichtige koerswijziging. Maar volgens experts zullen drastische wijziging niet meer voor dit jaar zijn. Dat betekent dat de traditionele spaarboekjes tot ten vroegste 2018 niet meer dan 0,11 procent zullen opbrengen.