Beobank verlaagt de rente van de spaarrekeningen

Naar aanleiding van de gewijzigde marktomstandigheden wijzigt Beobank de rente van haar spaarrekeningen. De vermelde intrestvoeten voor de Fildelty spaarrekening zijn van toepassing voor bedragen tussen de 10.000€ en 150.000€. 

Fidelity Plus spaarrekening

  • De basisrente blijft ongewijzigd op 0,05%
  • De getrouwheidspremie wordt 0,25% (voorheen 0,35%)

Spaarrekening

  • De basisrente wordt 0,01% (voorheen 0,10%)
  • De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0,10%

Excellence Spaarrekening

  • De basisrente wordt 0,15% (voorheen 0,20%)
  • De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0,10%

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1880 euro voor het inkomstenjaar 2016) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3760 euro voor het inkomstenjaar 2016).

De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschillende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.

Overtuig u zelf en doe de spaartest

Met de Spaartest van Bankshopper.be weet je in amper 30 seconden naar welke rekening je je spaarcenten best overschrijft. Gewoon je bank, je huidige spaarrekening, het spaarbedrag en de gewenste spaartermijn invullen en de website toont je meteen de beste optie bij je eigen bank en vervolgens ook bij de concurrentie.