Beobank verlaagt de rente van de spaarrekeningen

Naar aanleiding van de gewijzigde marktomstandigheden wijzigt Beobank de rente van haar spaarrekeningen. De nieuwe rentevoeten zijn geldig vanaf 3 maart 2015. De vermelde intrestvoeten voor de Fildelty spaarrekening zijn van toepassing voor bedragen tussen de 10.000€ en 150.000€. Voor de jongerenspaarrekening zijn de vermelde intrestvoeten van toepassing voor bedragen tot 150.000€. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe rentevoeten.

Fidelity Plus spaarrekening

  • De basisrente blijft ongewijzigd op 0,10%
  • De getrouwheidspremie wordt 0,70% (voorheen 0,90%)

Jongerenspaarrekening

  • De basisrente blijft ongewijzigd op 0,10%
  • De getrouwheidspremie wordt 0,70% (voorheen 0,90%)

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1.880 euro voor het inkomstenjaar 2015) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3.760 euro voor het inkomstenjaar 2015).

Hebt u de juiste spaarrekening? Doe nu de spaartest