Beobank geeft tot 5.000 euro premie voor uw effecten

Beobank lanceert een actie waarmee u een premie van 1% (met een maximum van 5.000 euro) kan verdienen indien u met uw fondsen, gestructureerde producten, obligaties, staats- of kasbons voor 31 december 2015 overstapt naar Beobank. Ook transferkosten (tot 500€) worden terugbetaald.

Indien zou blijken dat een klant effecten van een effectenrekening bij Beobank transfereerde naar een effectenrekening bij een andere bank tijdens een periode van 12 maanden voorafgaand aan de transferaanvraag in het kader van deze actie, dan behoudt Beobank zich het recht voor de betaling van de premie of de terugbetaling van de transferkosten te weigeren. De premie zal ook niet betaald worden voor de naar Beobank getransfereerde effecten met een resterende looptijd van minder dan 3 maanden tot hun eindvervaldag. De klant die van de terugbetaling van de transferkosten wenst te genieten, zal bij zijn Beobank agentschap het bewijs moeten leveren van de kostenafrekening door de bank waarbij de effecten gedeponeerd waren.

Beobank kan geen effectenrekening openen voor klanten die fiscaal beschouwd worden als staatsburgers of residenten van de VS. Beobank behoudt zich het recht voor om het aanbod vroegtijdig te stoppen, bijvoorbeeld wanneer de wetgeving of financiële regelgeving wijzigt.

De toegelaten producten zijn obligaties, gestructureerde producten, kasbons (buiten kasbons Beobank), staatsbons, deelbewijzen van Instellingen voor Collectieve Beleggingen ingeschreven op de lijst van de FSMA (beveks, gemeenschappelijke beleggingsfondsen).

Uitgesloten producten zijn aandelen, ETF, trackers, warrants, rechten, strips, certificaten, pensioenfondsen en verzekeringsproducten van het type TAK 21-23-44. Opmerking: aandelen en strips mogen getransfereerd worden maar kunnen niet genieten van de premie van 1%.

De aanvaarde valuta zijn: EUR-USD-GBP-NZD-AUD-JPY-CAD-CHF-SEK-DKK-NOK-HKD.

Bij Beobank betaalt u geen beheerkosten, bewaarloon en advieskost voor fondsen en gestructureerde producten. Beobank Gold klanten betalen ook voor andere types van effecten geen beheerkost en bewaarloon.

Bijkomende informatie over deze actie kan u terugvinden op de website van Beobank.