Beobank breidt aanbod aan verzekeringsproducten uit

In partnership met de verzekeringsmaatschappij North Europe Life Belgium breidt Beobank haar aanbod aan verzekeringsproducten uit met het Gezinsbeschermingsplan, een tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal. Met het Gezinsbeschermingsplan kunnen nabestaanden rekenen op een verzekerd kapitaal, dat wordt uitgekeerd na het overlijden van de verzekerde tijdens de looptijd van de polis, ongeacht de oorzaak van het overlijden (ziekte of ongeval), om zo het hoofd te bieden aan voorziene en onvoorziene kosten.

De tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal is een levensverzekering die de begunstigden een geldsom uitkeert die vooraf door de verzekeringsnemer werd gekozen, en hen toelaat om voorziene en onvoorziene kosten bij het overlijden van de verzekerde, zoals huur, studiekosten van de kinderen, successierechten, enz. te kunnen betalen.

Het principe bestaat erin dat de verzekeringsnemer een (eenmalige of periodieke) premie betaalt om een vast kapitaal gedurende een bepaalde periode te garanderen. Indien de verzekeringsnemer gedurende deze periode zou overlijden, dan wordt het verzekerde kapitaal uitgekeerd aan de begunstigden. “Het is een verzekering die speciaal werd ontwikkeld voor vooruitziende mensen die ervoor willen zorgen dat hun nabestaanden een comfortabel leven kunnen blijven leiden indien ze er niet meer zouden zijn,” aldus Guy Roosen, Directeur Producten bij Beobank.

De tijdelijke overlijdensverzekering biedt tal van voordelen. Zo is de verzekering niet enkel toegankelijk voor iedereen van 18 tot 80 jaar, maar is het bovendien ook een zeer flexibele verzekering. De verzekeringsnemer bepaalt zelf het verzekerd kapitaal (met een maximum van 125.000 EUR), de looptijd van de polis, de begunstigden en de betalingsfrequentie van de premies. Ook kan het verzekerd kapitaal op elk moment worden aangepast en kan de verzekeringsnemer de begunstigden van het contract eenvoudig wijzigen door middel van een gedateerde en ondertekende brief. Er bestaat ook een mogelijkheid om bijkomende waarborgen af te sluiten in geval van tijdelijke of blijvende totale arbeidsongeschiktheid. Daarnaast biedt de verzekering bescherming tot 84 jaar op einddatum van de polis. Tenslotte is de verzekering fiscaal aftrekbaar onder voorbehoud van bepaalde voorwaarden.

Het Gezinsbeschermingsplan kan aangevraagd worden via één van de 191 Beobank verkooppunten. Alle informatie over dit product wordt voorafgaand aan de klant ter beschikking gesteld, en is te allen tijde terug te vinden op www.beobank.be.