Bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen behandelt 11% meer dossiers

In detail

In de eerste negen maanden van 2009 kreeg de Bemiddelingsdienst 1902 dossiers (ontvankelijke en niet-ontvankelijke dossiers samen) te verwerken. Dit is een stijging met 11% in vergelijking met dezelfde periode van het voorgaande jaar (1712 voor de periode 1/1 tot 30/9/2008).

Van het aantal ingediende dossiers noteerde de Bemiddelingsdienst 810 ontvankelijke dossiers. In termen van ontvankelijke dossiers is dit een stijging met 63% in vergelijking met dezelfde periode van het voorgaande jaar waarin de Bemiddelingsdienst 496 dossiers behandelde. 

Klachten over aandelen, obligaties en meer complexe beleggingsproducten – de zogeheten financiële instrumenten – stegen met 13% en maakten bijna de helft uit van het totaal aantal ontvankelijke dossiers. In 2008 was dit nog ongeveer één derde. Deze klachten handelen voornamelijk over beleggingsadvies, vermogensbeheer, aan- en verkoop van beleggingen en “corporate actions” (bv. een kapitaalsverhoging, een keuzedividend of aandelensplitsing). Andere klachten hadden o.a. betrekking op betalingen (bijna 16%), rekeningen en deposito’s (+/- 12,5%), kredieten aan particulieren (bijna 12%).

Mogelijke oorzaken voor de toename van het aantal klachten over financiële instrumenten zijn:

  • de gevolgen van de kredietcrisis en het faillissement van Lehman Brothers in september 2008;
  • de rendementen van de meer complexe beleggingsproducten (bv. gestructureerde producten) die voor de beleggers niet het verhoopte resultaat opleverden. Voor de “perpetuals” (eeuwigdurende leningen) was de couponuitbetaling niet verzekerd en de koersen noteerden aanzienlijk onder de 100%;
  • de draagwijdte van de kapitaalsgarantie/bescherming en de mogelijk vervroegde terugbetaling van perpetuals;
  • complexe beleggingsproducten en de toelichting ervan vanuit de instelling of het begrip ervan bij consumenten;
  • tegenvallende resultaten in de beleggingsportefeuilles. Waar voorheen de klanten zich geen vragen stelden, onderzoeken ze nu wat de oorzaak van de waardedalingen kan zijn (portefeuille niet in overeenstemming met hun contract, te weinig diversificatie (bv. sectoren die oververtegenwoordigd zijn)) en dienen ze zelf of via een advocaat klacht in bij de Bemiddelingsdienst.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

© copyright 2009 Bankshopper.be