Belgische belegger vreest hogere belastingen

In detail 

De Belgische belegger werd in december iets minder enthousiast. Hoewel de stemming globaal genomen nog altijd positief is, neemt de risicozin af. 4 op de 10 beleggers vrezen een verdere ontsporing van de overheidsfinanciën en dat de belastingen zullen stijgen, lijkt voor de meeste beleggende Belgen een zekerheid. De ING-beleggersbarometer zakte in december naar 113 punten, na 120 punten te hebben bereikt in november. Een niveau boven de 100 punten wijst nog altijd op een groot vertrouwen bij de beleggers, maar de euforie is toch wat verdwenen. Een en ander heeft te maken met het feit dat het vertrouwen in het economisch herstel wat lijkt te tanen.

Zo sprak 39% van de beleggers van een conjunctuurverbetering in de voorbije drie maanden, terwijl het in november nog om 45% van de ondervraagden ging. Frappant is dat het optimisme bij de 65-plussers merkelijk hoger ligt dan het gemiddelde. Dit zou kunnen toe te schrijven zijn aan het feit dat deze bevolkingsgroep vrij ongevoelig is voor de minder gunstige evolutie op de arbeidsmarkt. Het zou echter overdreven zijn om te stellen dat de beleggers vrezen voor een terugval in recessie. Zo ziet nog steeds 35% van de respondenten een conjunctuurverbetering in de komende drie maanden, terwijl 23% zwartkijkers een minder positieve evolutie anticipeert. Wat de beurs betreft, lijken beleggers een iets minder vlotte hausse te verwachten. Nog altijd 36% van de ondervraagden ziet een stijging in de komende drie maanden, maar dat is het laagste percentage in vijf maanden. Actieve beleggers zijn echter duidelijk optimistischer: in deze categorie verwacht 49% een beursstijging en slechts 13% een daling. Globaal genomen neemt de risicozin lichtjes af. Zo denkt nog slechts 25% van de beleggers dat het een goede periode is om in risicovolle activa te beleggen, terwijl 51% dit soort investeringen nu mijdt als de pest. Zelfs obligaties worden weer minder populair. Amper 28% vindt het nu het uitgelezen moment om obligaties te kopen. Zo’n kwart van de beleggers ziet voorlopig geen brood in obligaties. 

Een van de zaken waar de Belgen zich momenteel zorgen over maken is de penibele toestand van de overheidsfinanciën. Amper 21% van de beleggers denkt dat de Belgische overheidsfinanciën in de komende jaren zullen verbeteren, terwijl 40% een verdere verslechtering in het vooruitzicht stelt. Opmerkelijk is dat de Franstaligen er iets geruster in zijn: daar ziet 27% een verbetering, terwijl het bij de Nederlandstaligen maar om 18% gaat. Beleggers zien de bui al hangen: 75% denkt dat de belastingen in de komende jaren zullen stijgen, terwijl 3% hoopt op een verlaging. Bij de Nederlandstaligen vreest 81% van de ondervraagden een zwaardere belastingdruk, terwijl het bij de Franstaligen om 66% gaat. Er wordt vaak gesteld dat de Belgen meer sparen als ze vrezen dat de belastingen in de komende jaren omhoog zullen gaan. Het feit dat de spaarquote nu tegen de 20% aanleunt, lijkt dit te bevestigen. Uit de enquête blijkt echter geen duidelijke trend. Zo’n 19% van de respondenten die denken dat de belastingen zullen stijgen, zegt meer te zullen sparen in de komende jaren, terwijl 20% het tegenovergestelde beweert. De reactie van de belegger is dus onzeker, maar dat de belastingen zullen stijgen, lijkt voor de meeste beleggers een zekerheid.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

© copyright 2009 Bankshopper.be