Belgische belegger is gelukkig

In detail 

De BeleggersBarometer meet maandelijks het vertrouwen van de Belgische particuliere beleggers. Hij drukt m.a.w. het “beleggerssentiment” uit. Dit onderzoek is een initiatief van ING in samenwerking met Universiteit Gent, De Tijd en L’Echo.

De eerste signalen dat de beurs na een forse stijging consolideert, doen de Belgische belegger twijfelen. Toch blijft de stemming relatief optimistisch. De beleggende Belg voelt zich relatief gelukkig, al heeft dat niet noodzakelijk met geld te maken.

In de maand oktober werd de stijgende beurstrend afgebroken. Dat weerspiegelt zich in de ING-beleggersbarometer, die naar 116 punten zakte, na in september 124 punten te hebben bereikt. Zolang de barometer boven de 100 noteert, duidt dit nog steeds op een eerder gunstig beleggersvertrouwen. Dat neemt niet weg dat de Belgische belegger duidelijk hoogtevrees krijgt. Hoewel de meeste geënquêteerden zich nog altijd positief uitlaten over het conjunctuurverloop, is ook het optimisme op dit vlak lichtjes afgenomen. Zo meldde 41% een verbetering van de conjunctuur in de voorbije drie maanden, terwijl 29% een verslechtering ervoer. In september bedroeg het percentage zwartkijkers slechts 23%. Interessant te melden is dat de lichte verslechtering van de conjunctuurinschatting bijna volledig op rekening te schrijven is van de Franstalige respondenten. Bij de Nederlandstaligen blijft de beoordeling van de recente conjunctuurevolutie eerder positief. Ook voor komende maanden is het enthousiasme wat getaand, zowel bij Nederlandstaligen als bij Franstaligen: zo’n 34% ziet een verbetering van het economisch klimaat, terwijl 26% een minder rooskleurig plaatje aanhangt.

Over het rendement op de eigen portefeuille in de voorbije drie maanden wordt alvast niet geklaagd. Liefst 47% spreekt van een positieve evolutie, terwijl slechts 18% de waarde van zijn beleggingen zag afbrokkelen. De beursstemming blijft nog eerder positief. Nog altijd 42% van de ondervraagden ziet de Brusselse beurs in de komende drie maanden verder stijgen. Daar tegenover staan slechts 17% beleggers die een daling anticiperen.

Gelukkig zijn

Nu het ergste leed van de financiële crisis geleden lijkt, werd in het kader van de ING-beleggersbarometer gepolst naar de ervaringen van de Belgische beleggers. Liefst 45% van de ondervraagden zegt dat hij negatieve gevolgen van de crisis heeft ondervonden. Dit percentage ligt hoger bij de oudere beleggers dan bij de leeftijdscategorie onder 44 jaar. Een verklaring zou kunnen schuilen in het feit dat de oudere beleggers, wegens meer spaargeld, een potentieel groter negatief vermogenseffect hebben ondervonden. Tegelijkertijd is het mogelijk dat oudere werknemers eerder betrokken zijn geweest in bedrijfsherstructureringen dan de jongere werknemers. 8% van de beleggers beweert een positief effect te hebben ondervonden van de financiële crisis. Gevraagd naar zijn geluksbevinden, geeft de gemiddelde Belgische belegger zijn huidige gemoedstoestand een score van 7,6 punten op 10, waarbij 10 het opperste geluk weerspiegelt. De Nederlandstaligen (7,8) voelen zich net iets gelukkiger dan de Franstaligen (7,4). Maar dat heeft niet noodzakelijk met geld te maken. Zo’n 44% van de beleggers stelt dat geld niet gelukkig maakt. Bij de Franstaligen treden liefst 51% van de ondervraagden deze stelling bij, terwijl het bij de Nederlandstaligen om 40% gaat.

Bron

Persbericht Ing

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

© copyright 2009 Bankshopper.be