België telt nog 1 bankautomaat per 800 inwoners

Terwijl de banken snoeien in het kantoornet, neemt ook het aantal bankautomaten af. Al verdwijnen er minder bankautomaten dan kantoren, zo leert een rondvraag van Bankshopper.be.

Het aantal bankkantoren daalt jaarlijks, zo blijkt uit recente cijfers van bankenfederatie Febelfin. In 2016 telde ons land nog 6182 bankkantoren, inclusief zelfstandige agenten. Een daling van 5 procent in vergelijking tot 2015. In de voorbije  5 jaar is het aantal kantoren gedaald met liefst 15%.

De komende jaren zal die dalende tendens zich onverbeterlijk verder zetten. Onder meer ING en BNP Paribas hebben plannen om het kantoornet nog verder uit te dunnen. Welk gevolg heeft dit voor het aantal beschikbare bankautomaten?

Minder kantoren, minder bankautomaten?

Ook het aantal bankautomaten in ons land evolueert in dalende lijn. Sinds 2015 is dat aantal gedaald van 14.061 naar 13.706. Dat is een daling van 2,5 procent. De vermindering van het aantal bankautomaten verloopt met andere woorden aan een veel trager tempo dan de daling van het aantal kantoren.

Dat is onder meer te verklaren door het feit dat niet alle kantoren een bankautomaat hebben, zoals het geval is bij de gespecialiseerde kantoren.

Voorts zijn er bankautomaten die niet gekoppeld zijn aan een kantoor. BNP Paribas Fortis heeft bijvoorbeeld op 117 drukbezochte commerciële plaatsen een bankautomaat die losstaat van een kantoor.

Aantal bankautomaten neemt verder af

De bankenfederatie heeft nog geen concrete cijfers over 2017, maar een rondvraag van Bankshopper.be bij de grootbanken leert dat de banken ook vorig jaar het mes hebben gezet in het aantal bankautomaten.

Bij marktleider BNP Paribas Fortis is het aantal bankautomaten tussen 2016 en 2017 met 6 procent afgenomen. ING, Belfius en KBC volgen een soortgelijke trend.

Toename van het aantal elektronische betalingen

Om te beginnen betalen we meer en meer met de bankkaart: er is minder nood aan cash. Volgens de jongste cijfers van Worldline, Europees leider in betaal- en transactiediensten, is het aantal elektronische betalingen in 2016 met 10 procent toegenomen in vergelijking tot 2015.

Het gebruik van de bankkaart zal in de toekomst naar alle waarschijnlijkheid alleen maar toenemen. Dankzij de nieuwe Europese betaalrichtlijn PSD2 mogen winkeliers namelijk geen extra kosten meer aanrekenen wanneer je betaalt met je bankkaart. Dat verbod geldt eveneens voor online transacties.

Sterkere daling bij bankautomaten zonder cashafhaling

Ondanks het feit dat de nood naar cashgeld afneemt, zien we dat er voornamelijk automaten verdwijnen zonder de mogelijkheid om geld af te halen. Dat aantal daalde in 2016 van 5307 naar 5093. Het aantal automaten waarbij je ook geld kan afhalen nam nauwelijks af, van 8753 naar 8613. Een opvallend minder sterke daling.

Door de digitalisering is er minder nood aan automaten waar je uitsluitend een betaaltransactie kan doen. Zo is het vandaag bijvoorbeeld mogelijk om een overschrijving te doen met de applicatie van je bank op je smartphone. Daarenboven werken de banken mee aan grootste projecten die het digitale bankieren nog vergemakkelijken. Denk bijvoorbeeld aan de applicatie Itsme, of aan de betaaloplossing Payconiq.

Digitalisering

De digitalisering van de banken is al meermaals voer voor discussie geweest. Al merken de banken op, dat de klanten nu eenmaal een digitale dienstverlening verwachten.

Ook BNP Paribas Fortis ziet hoe meer en meer klanten de digitale weg inslaan. “In de eerste helft van vorig jaar is het gemiddeld aantal digitale sessies per maand gestegen met 25 procent ten opzichte van de eerste helft van 2016 . Klanten beslissen zelf waar en wanneer ze hun bankzaken willen regelen”, verduidelijkt Hilde Junius, woordvoerder bij BNP Paribas Fortis.

Fysiek klantencontact

Het aantal fysieke klantencontacten is in de eerste helft van 2017 gedaald met 19 procent in vergelijking tot dezelfde periode een jaar eerder.

Niels Saelens, redacteur bij Bankshopper.be 

Vragen of opmerkingen over dit stuk? Neem gerust contact met ons op: niels@bankshopper.be