Belg went aan lage rentestanden

In detail 

Voor 28% van de Belgen zijn obligaties op dit moment aan te raden. Daar is 31% van de ondervraagden het dan weer niet mee eens. Daarmee is het relatieve enthousiasme voor obligatie-aankopen naar het laagste peil in twee jaar gedaald. Interessant is dat 51% van de beleggers minder vertrouwen heeft in Belgische staatsobligaties vanwege de huidige moeilijke politieke toestand. Opvallend is dat liefst 62% van de Franstaligen zich daarover zorgen maakt, terwijl het bij de Nederlandstaligen maar om 45% gaat. Een andere factor die de appetijt voor obligaties uiteraard negatief beïnvloedt, is de huidige lage rentestand. Zo vindt 68% van de ondervraagden dat de lange rente laag is, terwijl slechts 25% van een normaal niveau spreekt. Gepolst naar wat hij een normale stand voor de 10-jaarrente vindt, geeft de Belgische belegger 4,84% aan, liefst ongeveer 150 basispunten boven de huidige Belgische 10-jaarrente. Maar dit neemt niet weg dat het normaal geachte rentepeil in de voorbije jaren systematisch gedaald is. In 2005 vond de gemiddelde Belgische belegger een 10-jaarrente van 6,9% normaal (de Belgische 10-jaarrente bedroeg toen 3,5%), terwijl dit evenwichtspeil in 2007 was gezakt naar 5,7% (op een ogenblik dat de 10-jaarrente 4,09% bedroeg). Vandaag ligt de geschatte evenwichtsrente dus nog eens 0,9% lager dan drie jaar geleden. Begint de Belgische belegger zich te realiseren dat de lange rente structureel lager blijft dan in het verleden? 

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be