Belg toont toenemende interesse in beleggen

Hoe evolueert het spaar- en beleggingsgedrag van de consument? Een vraag die Argenta bezighoudt. Daarom lanceert de bank een eigen barometer rond sparen en beleggen, met elk kwartaal een online bevraging bij telkens 1.000 Belgen ouder dan 25 jaar. Het onderzoek wordt uitgevoerd door TNS, een internationaal marktonderzoeksbureau. Argenta pakt uit met de resultaten van de afgelopen drie kwartalen en wil zo de komende jaren de vinger aan de pols houden.

De meest frappante conclusie uit het online onderzoek is dat het aantal beleggers zichtbaar toeneemt. In mei gaf 35 % van alle ondervraagden aan te beleggen. In augustus steeg dat aantal naar 39 % en in december naar 43 %. Ze beleggen vooral meer in tak 23-beleggingsverzekeringen en in beleggingsfondsen. Binnen deze groep valt het op dat de gemiddelde leeftijd om te starten met beleggen in december op 35 jaar lag, terwijl die in augustus nog 37 was. De consument denkt in het huidige klimaat duidelijk vroeger aan zijn vermogen en zijn pensioen.

Iets meer dan de helft van alle ondervraagden belegt niet en heeft geen plannen om dat in de nabije toekomst te gaan doen. De belangrijkste reden die ze daarvoor geven is dat ze er onvoldoende kapitaal voor hebben. Van de ondervraagden die dat als reden opgeven, weet de helft niet over welk bedrag ze moeten beschikken om te kunnen beleggen. De andere helft denkt er 14.000 euro voor nodig te hebben, wat flink wat meer is dan in de praktijk is vereist. Andere redenen om niet te beleggen zijn onvoldoende kennis en te grote risico’s.

Verder peilde de barometer naar het toekomstige spaargedrag. Wat opvalt, is dat het aantal deelnemers dat denkt minder te kunnen gaan sparen significant stijgt van 15 naar 25 %. De hoofdredenen daarvoor zijn een lager inkomen en de investering in een woning. Op de vraag hoe de rente op de spaarboekjes zal evolueren, dacht in december 47 % dat de rente gelijk zal blijven of zal stijgen. Dat is nog 4 % meer dan in augustus. 39 % van de ondervraagden had het bij het rechte eind en antwoordde dat de rente licht tot sterk zal dalen. Toch is dat duidelijk minder dan tijdens de bevraging in augustus (46 %). Een merkwaardige evolutie, in deze periode van dalende rentes.

Uit het onderzoek blijkt dat de ondervraagden zich zorgen maken om het laag rendement op hun spaargeld. Maar het meest liggen ze wakker van hun pensioen. Van de niet-gepensioneerde ondervraagden vindt 75 % zelf (mede)verantwoordelijk te zijn voor het pensioen. Dat aantal is over de verschillende golven van het onderzoek significant gestegen. 77 % van de ondervraagden die vinden verantwoordelijk te zijn voor hun pensioen, doet aan pensioensparen.

“Sparen voor later wordt meer en meer beleggen voor later. Consumenten begrijpen dat in een lange periode van lage rentes alternatieven voor sparen nodig zijn”, aldus John Heller, CEO van Argenta. “De Belgische consument is zich al vroeg bewust van het pensioen. Dat is goed nieuws. Als bank kunnen we die evolutie alleen maar toejuichen. We staan dicht bij de cliënt en zullen op deze trends inspelen om zo goed mogelijk aan de verwachtingen en behoeften te voldoen.”