Belfius verdeelt een nieuw beleggingsproduct

Het betreft een publiek aanbod van obligaties uitgedrukt in Australische Dollar (AUD) met coupures van AUD 2000 en met een looptijd van 3 jaar.

 • Type : Obligatie in vreemde munt
 • Emittent : Belfius Financing Company SA
 • Garant : Belfius Bank NV
 • Munt : Australische Dollar (AUD)
 • Looptijd : 3 Jaar
 • Isin-code : BE6278098643
 • Rentevoet (vast) : 3,00% bruto in AUD
 • Actuarieel brutorendement : 2,65% in AUD
 • Actuarieel rendement na roerende voorheffing : 1,90% in AUD
 • Coupures : 2000 AUD
 • Uitgifteprijs : 101% 
 • Terugbetalingsprijs op eindvervaldag : 100% in AUD
 • Roerende voorheffing : 25%
 • Inschrijfperiode: t.e.m. 31-05-2015

Inkomsten uit schuldtitels die worden geïnd door tussenkomst van een in België gevestigde financiële tussenpersoon zijn onderworpen aan de roerende voorhef­fing (RV) van 25%. De inhouding van de RV is bevrijdend in hoofde van de particuliere beleggers, waardoor zij deze beleggingsinkomsten niet moeten aangeven in de personenbelasting.