Belfius stopt reeds na twee weken met select spaarrekening

Belfuis lanceerde op 4 januari 2016 de select spaarrekening. Amper twee weken na de lancering stopt Belfius met het aanbieden van deze spaarrekening. Dat bevestigde Belfius vandaag aan onze redactie. De Belfius Select  spaarrekening biedt een basisrente van 0,10% en een getrouwheidspremie van 0,50%, beide op jaarbasis.

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1880 euro voor het inkomstenjaar 2016) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3760 euro voor het inkomstenjaar 2016).

De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschillende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.

Hebt u de juiste spaarrekening? Doe nu de spaartest