Belfius stopt reeds na drie weken met prime spaarrekening

Belfuis lanceerde op 2 januari 2015 de prime spaarrekening. Deze gereglementeerde spaarrekening bood een basisrente van 0,60% en een getrouwheidspremie van 0,50%, beide op jaarbasis. De rekening kon in alle kantoren van de bank worden geopend.

Belfius laat op haar website weten dat er sinds 21 januari 2015 geen nieuwe prime spaarrekeningen meer kunnen geopend worden.

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1.880 euro voor het inkomstenjaar 2015) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3.760 euro voor het inkomstenjaar 2015).

Hebt u de juiste spaarrekening? Doe nu de spaartest