Belfius lanceert vastrentende obligatie in Euro

De obligatie Belfius Financing Company Step Up 06/2018 biedt u jaarlijks vooraf gekende coupons. Dit rendement houdt rekening met de uitgifteprijs van 100% en is berekend vóór roerende voorheffing. Op de eindvervaldag hebt u recht op de volledige terugbetaling (vóór kosten) van het belegde kapitaal, behalve in geval van faillissement of gebrek van betaling van de emittent en van de garant.

 • Type : Vastrentende obligatie in Euro
 • Emitent : Belfius Financing Company SA
 • Garant : Belfius Bank NV
 • Munt : Euro
 • Looptijd : 4 Jaar
 • Isin-code : BE6266124211
 • Rentevoet : Jaarlijkse vooraf gekende coupons
 • Actuarieel brutorendement : 1.35%
 • Actuarieel nettorendement : 1,01%
 • Coupures : 1000 Euro
 • Uitgifteprijs : 100% (tegen pari)
 • Terugbetalingsprijs op eindvervaldag : 100%
 • Roerende voorheffing : 25%
 • Inschrijfperiode : van 02-05-2014 t.e.m. 13-06-2014

Inkomsten uit schuldtitels die worden geïnd door tussenkomst van een in België gevestigde financiële tussenpersoon zijn onderworpen aan de roerende voorhef­fing (RV) van 25%. De inhouding van de RV is bevrijdend in hoofde van de particuliere beleggers, waardoor zij deze beleggingsinkomsten niet moeten aangeven in de personenbelasting.