Belfius lanceert vastrentende obligatie in Euro op 3 jaar

Enkele kenmerken

De obligatie DFN EUR Step Up 23 biedt u jaarlijkse vooraf gekende coupons. Op de eindvervaldag hebt u recht op de volledige terugbetaling (vóór kosten) van het belegde kapitaal, behalve in geval van faillissement of gebrek van betaling van de emittent en van de garant.

  • Inschrijvingsperiode: van 02-04-2012 tot en met 30-04-2012
  • Emittent: Dexia Funding Netherlands NV
  • Garant: Belfius Bank
  • Looptijd: van 07-05-2012 tot 07-05-2015
  • Uitgifteprijs: 100,30 %
  • Coupures: 1000 EUR
  • Coupons: 2,20 % – 2,70 % en 3,20 %
  • Bruto actuarieel rendement: 2,59 %

Deze rendementen houden rekening met de uitgifteprijs van 100,50 % en zijn berekend vóór roerende voorheffing.

Het tarief van 21 % en de eventuele verhoging met 4 % bijkomende heffing op de roerende inkomsten geldt voor alle toekenningen of betaalbaarstellingen vanaf 1 januari 2012. Voor belastingplichtigen met inkomsten uit beleggingen (interesten en dividenden) van meer dan 20 020 EUR, zal een bijkomende heffing op de inkomsten uit beleggingen van 4 % worden geheven op het gedeelte boven 20 020 EUR (geïndexeerd bedrag voor inkomstenjaar 2012). Deze inkomsten moeten worden aangegeven in de aangifte personenbelasting, tenzij de belastingplichtige heeft gekozen voor inhouding aan de bron van 4 % bijkomende heffing over de totaliteit van het uitgekeerde inkomen.