Belfius lanceert vastrentende obligatie in Euro op 10 jaar

Enkele kenmerken

De obligatie DFN EUR Step Up 24 biedt u jaarlijkse vooraf gekende coupons. Op de eindvervaldag hebt u recht op de volledige terugbetaling (vóór kosten) van het belegde kapitaal, behalve in geval van faillissement of gebrek van betaling van de emittent en van de garant.

  • Inschrijvingsperiode: van 02-04-2012 tot en met 30-04-2012
  • Emittent: Dexia Funding Netherlands NV
  • Garant: Belfius Bank
  • Looptijd: van 04-05-2012 tot 04-05-2022
  • Uitgifteprijs: 101,00 %
  • Coupures: 1000 EUR

Coupons

Jaarlijkse brutocoupons van respectievelijk: 2,00 % het 1e jaar; 2,50 % het 2e jaar; 3,00 % het 3e jaar; 3,50 % het 4e jaar; 4 % het 5e jaar; 4,50 % het 6e jaar; 5,00 % het 7e jaar; 5,50 % het 8e jaar; 6 % het 9e jaar en 7 % het 10e jaar. Het bruto actuarieel rendement bedraagt 4,00 %. Dit rendement houdt rekening met de uitgifteprijs van 101,00 % en is berekend vóór roerende voorheffing.

Het tarief van 21 % en de eventuele verhoging met 4 % bijkomende heffing op de roerende inkomsten geldt voor alle toekenningen of betaalbaarstellingen vanaf 1 januari 2012. Voor belastingplichtigen met inkomsten uit beleggingen (interesten en dividenden) van meer dan 20 020 EUR, zal een bijkomende heffing op de inkomsten uit beleggingen van 4 % worden geheven op het gedeelte boven 20 020 EUR (geïndexeerd bedrag voor inkomstenjaar 2012). Deze inkomsten moeten worden aangegeven in de aangifte personenbelasting, tenzij de belastingplichtige heeft gekozen voor inhouding aan de bron van 4 % bijkomende heffing over de totaliteit van het uitgekeerde inkomen.