Belfius lanceert vastrentende obligatie (6 jaar)

De obligatie Belfius Financing Company (LU) Liquidity 4 biedt u jaarlijks vooraf gekende coupons. Ieder jaar vanaf het 3e jaar (09-08-2017) wordt, samen met de jaarlijkse coupon, 25 % van het belegde kapitaal terugbetaald (behalve in geval van faillissement van de emittent en de garant). Zo hebt u op de vervaldag de totaliteit van uw kapitaal progressief teruggekregen. De coupons worden berekend op het resterende kapitaal. Bijgevolg wordt het bedrag van de coupons die worden uitbetaald na het derde jaar, steeds kleiner. Actuarieel brutorendement: 0,76 %. Dit rendement houdt rekening met de uitgifteprijs van 100 % en is berekend voor roerende voorheffing (actuarieel nettorendement: 0,57 %, na afhouding van de roerende voorheffing).

Op de eindvervaldag hebt u recht op de terugbetaling van de resterende 25 % van het belegde kapitaal, behalve in geval van faillissement of gebrek van betaling van de emittent en van de garant.

Coupons: jaarlijkse brutocoupons van respectievelijk 0,40% het 1e jaar, 0,50% het 2e jaar, 0,80% het 3e jaar, 1,00% het 4e jaar, 1,20% het 5°jaar en 1,50% het 6e jaar betaalbaar op 10-11 van elk jaar of de volgende werkdag tussen 2015 en 2020. Deze coupons worden berekend op het uitstaande saldo, rekening houdend met de reeds terugbetaalde bedragen. 

 • Type : Vastrentende obligatie in Euro
 • Emittent : Belfius Financing Company SA
 • Garant : Belfius Bank NV
 • Munt : Euro
 • Looptijd : 6 Jaar
 • Isin-code : BE6272045251
 • Rentevoet : Jaarlijkse vooraf gekende coupons
 • Actuarieel brutorendement : 0.76%
 • Coupures : 4000 Euro
 • Uitgifteprijs : 100% (tegen pari)
 • Roerende voorheffing : 25%
 • Inschrijfperiode : t.e.m. 31-10-2014

Inkomsten uit schuldtitels die worden geïnd door tussenkomst van een in België gevestigde financiële tussenpersoon zijn onderworpen aan de roerende voorhef­fing (RV) van 25%. De inhouding van de RV is bevrijdend in hoofde van de particuliere beleggers, waardoor zij deze beleggingsinkomsten niet moeten aangeven in de personenbelasting.