Belfius lanceert nieuwe vastrentende obligatie in Zweedse kroon op 5 jaar

Enkele kenmerken

De obligatie Belfius Funding (NL) SEK 3,20 % 2012-2017 biedt u een jaarlijkse coupon in Zweedse kroon (SEK) van 3,20 % (vóór inhouding van roerende voorheffing). Op de eindvervaldag hebt u recht op de volledige terugbetaling van het belegde kapitaal in SEK, behalve in geval van faillissement of gebrek van betaling van de emittent en van de garant. Als u op de vervaldag niet opnieuw wil beleggen in SEK maar uw kapitaal wil omzetten in euro, kan dat bedrag in euro lager of hoger zijn dan uw aanvankelijk belegde kapitaal door het wisselkoersrisico. Dit risico speelt ook wanneer u de jaarlijkse coupons zou omzetten in euro en houdt in dat het bedrag van deze coupon na een omzetting in euro, van jaar tot jaar kan verschillen.

  • Inschrijvingsperiode: van 02-11-2012 tot en met 30-11-2012
  • Emittent: Belfius Funding NV
  • Garant: Belfius Bank
  • Looptijd: van 07-12-2012 tot 07-12-2017
  • Uitgifteprijs: 101,50 %
  • Coupures van 10 000 SEK
  • Coupons: 3,20 % in SEK
  • Bruto actuarieel rendement: 2,87 % in SEK

Zweden, AAA-rating, boekte in 2011 een begrotingsoverschot van 7,7 miljard euro en liet een bijzonder lage schuld optekenen die eind 2011 uitkwam op 33%, ruim onder de toegestane drempel van 60% (Bron: Swedish National Debt Office). Toch stelt ook Zweden de eerste tekenen van een groeivertraging vast die voornamelijk te wijten is aan de schuldencrisis in de eurozone. De Riksbank (centrale bank), die nog wat marge heeft om de vertragende economie terug wat meer zuurstof te geven, heeft in september 2012 voor de 2e maal dit jaar de rente verlaagd met 25 basispunten tot 1,25%. 

Op 26 oktober 2012 was 1 EUR 8,691 SEK waard. Aan deze koers zou u voor 1 coupure van 10.000 SEK, 1.150,62 EUR moeten betalen, vóór kosten. Als de EUR op eindvervaldag 10% zou gestegen zijn tegenover de SEK (naar 9,56 SEK voor 1 EUR), krijgt u slechts 1.046,01 EUR voor uw coupure van 10 000 SEK. Dit betekent een minwaarde. Omgekeerd behaalt u een meerwaarde op de munt. U zult 1.278,46 EUR ontvangen voor uw coupure van 10.000 SEK als de waarde van de euro met 10% daalt tegenover de SEK (naar 7,82 SEK voor 1 EUR).

Het tarief van 21 % en de eventuele verhoging met 4 % bijkomende heffing op de roerende inkomsten geldt voor alle toekenningen of betaalbaarstellingen vanaf 1 januari 2012. Voor belastingplichtigen met inkomsten uit beleggingen (interesten en dividenden) van meer dan 20.020 EUR, zal een bijkomende heffing op de inkomsten uit beleggingen van 4 % worden geheven op het gedeelte boven 20.020 EUR (geïndexeerd bedrag voor de belastbare periode 2012). De heffing wordt vastgesteld en ingevorderd volgens verschillende modaliteiten, meer bepaald in functie van de keuze van de belastingplichtige om de schuldenaar van de inkomsten toestemming te geven om de 4 % bijzondere heffing in te houden waardoor die inkomsten niet worden medegedeeld aan het centraal aanspreekpunt.