Belfius lanceert nieuwe vastrentende obligatie in Turkse lira

Enkele kenmerken

De obligatie Belfius Funding (NL) TRY 6,375 % 2012-2015 biedt u een jaarlijkse coupon in TRY van 6,375 % (vóór inhouding van roerende voorheffing). Op de eindvervaldag hebt u recht op de volledige terugbetaling van het belegde kapitaal in TRY , behalve in geval van faillissement of gebrek van betaling van de emittent en van de garant. Als u op de vervaldag niet opnieuw wil beleggen in TRY maar uw kapitaal wil omzetten in euro, kan dat bedrag in euro lager of hoger zijn dan uw aanvankelijk belegde kapitaal door het wisselkoersrisico. Dit risico speelt ook wanneer u de jaarlijkse coupons zou omzetten in euro en houdt in dat het bedrag van deze coupon, na een omzetting in euro, van jaar tot jaar kan verschillen.

  • Emittent: Belfius Funding NV
  • Garant: Belfius Bank NV
  • Uitgifteprijs: 101 %
  • Coupures: 5 000 TRY
  • Looptijd: 3 jaar
  • Actuarieel brutorendement: 6,00 % in TRY

Op 13 november 2012 was 1 EUR 2,32 TRY waard. Aan deze koers zou u voor 1 coupure van 5.000 TRY, 2.155,17 EUR moeten betalen, vóór kosten. Als de EUR op eindvervaldag 10% zou gestegen zijn tegenover de TRY (naar 2,55 TRY voor 1 EUR), krijgt u slechts 1.960,78 EUR voor uw coupure van 5.000 TRY. Dit betekent een minwaarde. Omgekeerd behaalt u een meerwaarde op de munt. U zult 2.403,84 EUR ontvangen voor uw coupure van 5.000 TRY als de waarde van de euro met 10% daalt tegenover de TRY (naar 2,08 TRY voor 1 EUR).

Krachtens de algemene beleidsverklaring van de Belgische regering d.d. 21/11/2012 zou het systeem van de 21 % + 4 % worden vervangen door een uniek tarief van 25 %, dat bevrijdend zou zijn.

Conclusie: Ondanks het vrij hoge rendement lopen we niet warm voor deze uitgifte omdat we de TRY zeer duur vinden tegenover de euro en een terugval niet uit te sluiten valt.