Belfius lanceert nieuwe vastrentende obligatie in Noorse kroon op 6 jaar

Enkele kenmerken

De obligatie Belfius Funding (NL) NOK 4,60 % 2012-2018 biedt u een jaarlijkse coupon in Noorse kroon (NOK) van 4,60 % (vóór inhouding van roerende voorheffing). Op de eindvervaldag hebt u recht op de volledige terugbetaling van het belegde kapitaal in NOK, behalve in geval van faillissement of gebrek van betaling van de emittent en van de garant. Als u op de vervaldag niet opnieuw wil beleggen in NOK maar uw kapitaal wil omzetten in euro, kan dat bedrag in euro lager of hoger zijn dan uw aanvankelijk belegde kapitaal door het wisselkoersrisico. Dit risico speelt ook wanneer u de jaarlijkse coupons zou omzetten in euro en houdt in dat het bedrag van deze coupon na een omzetting in euro, van jaar tot jaar kan verschillen.

  • Inschrijvingsperiode: van 17-09-2012 tot en met 19-10-2012
  • Emittent: Belfius Funding NV
  • Garant: Belfius Bank
  • Looptijd: van 24-10-2012 tot 24-10-2018
  • Uitgifteprijs: 101,50 %
  • Coupures van 10 000 NOK
  • Coupons: 4,60 % in NOK
  • Bruto actuarieel rendement: 4,31 % in NOK

Op 12 september 2012 was 1 EUR 7,407 NOK waard. Aan deze koers zou u voor 1 coupure van 10 000 NOK, 1 350,07 EUR moeten betalen, vóór kosten. Als de EUR op eindvervaldag 10 % zou gestegen zijn tegenover de NOK (naar 8,15 NOK voor 1 EUR), krijgt u slechts 1 227,34 EUR voor uw coupure van 10 000 NOK. Dit betekent een minwaarde. Omgekeerd behaalt u een meerwaarde op de munt. U zult 1 500,08 EUR ontvangen voor uw coupure van 10.000 NOK als de waarde van de euro met 10 % daalt tegenover de NOK (naar 6,67 NOK voor 1 EUR).

Als 's werelds tweede gasexporteur en zevende petroleumuitvoerder is Noorwegen goed voor een Bruto Binnenlands Product (BBP) van 62 000 euro per inwoner (Bron: 8 augustus 2012, Thomson Reuters Datastream), wat het land tot één van de rijkste van Europa maakt. Dankzij de export van fossiele brandstoffen boekte het land in 2011 het tweede beste handelsoverschot uit zijn geschiedenis, een stijging van 16,7 % ten opzichte van een jaar eerder. Noorwegen, dat de schuldenproblematiek van de eurozone ontspringt, heeft een onbetwiste AAA rating en een erg lage overheidsschuld (48,4 % van het bruto binnenlands product geschat voor 2011). Omdat het land geen deel uitmaakt van een monetaire unie, kan het een zuiver en flexibeler beleid voeren aangepast aan zijn economie.

Noorwegen beschikt over één van de meest concurrentiële economieën ter wereld. Het land bezit solide reserves en een munt die steeds sterker wordt ten opzichte van de euro. Wij raden beleggers die op zoek zijn naar een alternatief voor de euro, aan te opteren voor een diversificatie in Noorse kroon, en tegelijkertijd de ogen open te houden voor de daling van de olieprijzen en op de eventuele weerslag daarvan op de koers van de NOK. 

Het tarief van 21 % en de eventuele verhoging met 4 % bijkomende heffing op de roerende inkomsten geldt voor alle toekenningen of betaalbaarstellingen vanaf 1 januari 2012. Voor belastingplichtigen met inkomsten uit beleggingen (interesten en dividenden) van meer dan 20.020 EUR, zal een bijkomende heffing op de inkomsten uit beleggingen van 4 % worden geheven op het gedeelte boven 20.020 EUR (geïndexeerd bedrag voor de belastbare periode 2012). De heffing wordt vastgesteld en ingevorderd volgens verschillende modaliteiten, meer bepaald in functie van de keuze van de belastingplichtige om de schuldenaar van de inkomsten toestemming te geven om de 4 % bijzondere heffing in te houden waardoor die inkomsten niet worden medegedeeld aan het centraal aanspreekpunt.