Belfius lanceert de Select spaarrekening

Belfius lanceert een nieuwe gereglementeerde spaarrekening vanaf 4 januari 2016. De Belfius Select  spaarrekening biedt een basisrente van 0,10% en een getrouwheidspremie van 0,50%, beide op jaarbasis. De rekening kan in alle kantoren van de bank worden geopend. Er is geen minimuminleg en er zijn geen kosten voor het openen, sluiten en beheren van deze spaarrekening.

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1880 euro voor het inkomstenjaar 2016) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3760 euro voor het inkomstenjaar 2016).

De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschillende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.

Hebt u de juiste spaarrekening? Doe nu de spaartest