Belfius lanceert actie 1% cashback voor nieuwe beleggingen

Indien u voor 30 april 2016 geld stort op een spaarrekening van Belfius en het ook effectief voor die datum in bepaalde beleggingsproducten belegt, krijgt u op het belegde bedrag een cash back of teruggave van 1 %. Deze actie geldt enkel voor geld dat wordt overgeschreven van een andere bank naar een Belfius-spaarrekening en dat vervolgens bij Belfius wordt belegd.

Vers geld

Om de netto-aangroei van het vers geld te berekenen, wordt enerzijds gekeken naar al het geld afkomstig van een rekening bij een andere bank – en dat gedurende 6 maanden voorafgaand aan 4 januari 2016 niet op de rekeningen van de klant bij Belfius Bank heeft gestaan – dat vanaf 4 januari 2016 tot en met 30 april 2016 op de geregistreerde spaarrekening bij Belfius Bank gestort wordt. Anderzijds wordt het geld dat vanaf 4 januari 2016 tot en met 30 april 2016 naar een andere bank dan Belfius Bank wordt getransfereerd in mindering gebracht.

Beleggingsproducten die voor dit aanbod in aanmerking komen zijn, Belfius-obligaties (op de primaire markt), gestructureerde producten die door de bank worden uitgegeven, beleggingsfondsen van Belfius en Candriam en bepaalde tak23- en tak44-producten.

De cash back of teruggave, die maximum 2500 euro per klant kan bedragen, wordt vanaf 1 juli 2016 op de spaarrekening gestort.

Voorbeeld

Op 15-03-2016 schrijft u 200 000 euro van een andere bank over naar de door u gekozen Belfius-spaarrekening. Op 01-04-2016 belegt u vanop diezelfde rekening 180 000 euro in beleggingsfondsen en obligaties (primaire markt). Na 1 juli ontvangt u 1 800 euro cashback (1 % van het overgehevelde en belegde bedrag) op uw spaarrekening.