Belfius Funding geeft obligatie uit op 5 jaar in Euro

Enkele kenmerken

De obligatie biedt u jaarlijks vooraf gekende coupons. Actuarieel brutorendement: 2,02%. Dit rendement houdt rekening met de uitgifteprijs van 100% en is berekend vóór roerende voorheffing. Op de eindvervaldag hebt u recht op de volledige terugbetaling (vóór kosten) van het belegde kapitaal, behalve in geval van faillissement of gebrek van betaling van de emittent en van de garant.

 • Type : Vastrentende obligatie in Euro
 • Emmitent : Belfius Funding NV
 • Garant: Belfius Bank NV
 • Munt : Euro
 • Looptijd : 5 jaar
 • Isin-code : XS0898551360
 • Rentevoet : Jaarlijks vooraf gekende en stijgende coupons
 • Actuarieel brutorendement : 2,02% in Euro
 • Coupures : 1000 Euro
 • Uitgifteprijs : 100%
 • Terugbetalingsprijs op eindvervaldag : 100%
 • Roerende voorheffing : 25%
 • Inschrijfperiode : van 04-03-2013 t.e.m. 31-03-2013

Inkomsten uit schuldtitels die worden geïnd door tussenkomst van een in België gevestigde financiële tussenpersoon zijn volgens deze nieuwe wetgeving onderworpen aan de roerende voorhef fing (RV) van 25%. De inhouding van de RV is bevrijdend in hoofde van de particuliere beleggers, waardoor zij deze beleggingsinkomsten niet moeten aangeven in de personenbelasting.

Meer info over deze uitgifte kan u terugvinden op de website van Belfius.