Belfius Funding geeft obligatie uit op 3 jaar in Turkse lira

Enkele kenmerken

De obligatie Belfius Funding (NL) TRY 5,90 % 2013-2016 biedt u een jaarlijkse coupon in TRY van 5,90 % (vóór inhouding van roerende voorheffing). Op de eindvervaldag hebt u recht op de volledige terugbetaling van het belegde kapitaal in TRY, behalve in geval van faillissement of gebrek van betaling van de emittent en van de garant. Als u op de vervaldag niet opnieuw wil beleggen in TRY maar uw kapitaal wil omzetten in euro, kan dat bedrag in euro lager of hoger zijn dan uw aanvankelijk belegde kapitaal door het wisselkoersrisico. Dit risico speelt ook wanneer u de jaarlijkse coupons zou omzetten in euro en houdt in dat het bedrag van deze coupon, na een omzetting in euro, van jaar tot jaar kan verschillen.

 • Type : Vastrentende obligatie in vreemde munt
 • Emmitent : Belfius Funding NV
 • Garant : Belfius Bank NV
 • Munt : Turkse lira (TRY)
 • Looptijd : 3 Jaar
 • Isin-code : XS0897411905
 • Rentevoet (vast) : 5,90% bruto in TRY
 • Actuarieel brutorendement : 5,53% in TRY
 • Coupures : 5000 TRY
 • Uitgifteprijs : 101% 
 • Terugbetalingsprijs op eindvervaldag : 100% in TRY
 • Roerende voorheffing : 25%
 • Inschrijfperiode : van 04-03-2013 t.e.m. 31-03-2013

Inkomsten uit schuldtitels die worden geïnd door tussenkomst van een in België gevestigde financiële tussenpersoon zijn volgens deze nieuwe wetgeving onderworpen aan de roerende voorhef fing (RV) van 25%. De inhouding van de RV is bevrijdend in hoofde van de particuliere beleggers, waardoor zij deze beleggingsinkomsten niet moeten aangeven in de personenbelasting.

Meer info over deze uitgifte kan u terugvinden op de website van Belfius.