Belfius Bank lanceert Active Interest Notes 4

Met de gestructureerde note Belfius Financing Company (LU) Active Interest Notes 4 belegt u in een product waarvan de coupons gedurende de laatste 5 jaar afhankelijk zijn van het verschil tussen 2 CMS-rentes – hier 2 jaar en 30 jaar. Met dit product hebt u recht op terugbetaling van uw belegde kapitaal (vóór kosten) op de eindvervaldag, behalve in geval van faillissement of gebrek van betaling van de emittent en van de garant. Deze belegging heeft een vaste looptijd van 10 jaar en loopt tot 08-08-2024.

Met het vooruitzicht van economische groei kan men een normale rentecurve verwachten. In dit geval zal deze note aan de belegger de mogelijkheid op een potentieel aantrekkelijk rendement bieden voor zover dat, vanaf het 6e jaar, de EUR-rente op korte termijn gevoelig lager zou zijn dan de EUR-rente op lange termijn. Het omgekeerde geldt eveneens: in een periode van restrictieve economische politiek met vertraging van de economische groei kan deze situatie zich in sommige gevallen vertalen in de inversie van de rentecurve. In dit geval is het mogelijk dat vanaf het zesde jaar van de belegging een coupon van 0 % wordt betaald. Dit scenario kan voorvallen indien de korte termijn rentes sterk stijgen en de lange termijn rentes stabiel blijven.

Berekening van de jaarlijkse coupon

De eerste 5 jaar hebt u recht op een vaste brutocoupon van 2,10 %. Vanaf het 6e jaar tot en met het 10e jaar wordt er jaarlijks een variabele coupon betaald gelijk aan 2 maal het verschil tussen de CMS 30-jaarrente Euro en de CMS 2-jaarrente Euro, met een minimum van 0 % en een maximum van 4,50 %. De stand van beide CMS-rentes wordt vastgelegd op de jaarlijkse observatiedatum (10 bankwerkdagen voor de betaling van de coupon).

 • Type : Gestructureerde note in Euro
 • Emittent : Belfius Financing Company
 • Garant : Belfius Bank NV
 • Munt : Euro
 • Looptijd : 10 Jaar
 • Isin-code : XS1077708953
 • Coupures : 1000 Euro
 • Uitgifteprijs : 100% (tegen pari)
 • Instapcommissie : 1,00%
 • Terugbetalingsprijs op eindvervaldag : 100%
 • Roerende voorheffing : 25%
 • Inschrijfperiode : van 16-06-2014 t.e.m. 31-07-2014

Inkomsten uit schuldtitels die worden geïnd door tussenkomst van een in België gevestigde financiële tussenpersoon zijn onderworpen aan de roerende voorheffing (RV) van 25%. De inhouding van de RV is bevrijdend in hoofde van de particuliere beleggers, waardoor zij deze beleggingsinkomsten niet moeten aangeven in de personenbelasting.