Belfius Bank lanceert Active Interest Notes 3 in USD

Met de gestructureerde note Belfius Financing Company (LU) Active Interest Notes USD 3 belegt u in een product waarvan de coupons gedurende de laatste 3 jaar afhankelijk zijn van het verschil tussen 2 CMS-rentes in USD – hier de CMS 2-jaarrente USD en de CMS 10-jaarrente USD. Met dit product hebt u recht op terugbetaling van uw belegde kapitaal in USD (vóór kosten) op de eindvervaldag, behalve in geval van faillissement of gebrek van betaling van de emittent en van de garant.

Als u op de eindvervaldag niet opnieuw wil beleggen in USD maar uw kapitaal wil omzetten in euro, kan dat bedrag in euro lager of hoger zijn dan uw aanvankelijk belegde kapitaal door het wisselkoersrisico. Dit risico speelt ook wanneer u de jaarlijkse coupons zou omzetten in euro en houdt in dat het bedrag van deze coupon, na een omzetting in euro, van jaar tot jaar kan verschillen. Deze belegging heeft een vaste looptijd van 6 jaar en loopt tot 07-08-2020.

Met het vooruitzicht van economische groei kan men een normale rentecurve verwachten. In dit geval zal deze note aan de belegger de mogelijkheid op een potentieel aantrekkelijk rendement bieden voor zover dat, vanaf het 4e jaar, de USD-rente op korte termijn gevoelig lager zou zijn dan de USD-rente op lange termijn. Het omgekeerde geldt eveneens: in een periode van restrictieve economische politiek met vertraging van de economische groei kan deze situatie zich in sommige gevallen vertalen in de inversie van de rentecurve. In dit geval is het mogelijk dat vanaf het vierde jaar van de belegging een coupon van 0 % wordt betaald. Dit scenario kan voorvallen indien de kortetermijnrentes sterk stijgen en de langetermijnrentes stabiel blijven.

Berekening van de jaarlijkse coupon

De eerste 3 jaar hebt u recht op een vaste brutocoupon van 2,30%. Vanaf het 4e jaar tot en met het 6e jaar wordt er jaarlijks een variabele coupon betaald gelijk aan 2 maal het verschil tussen de CMS 10-jaarrente USD en de CMS 2-jaarrente USD, met een minimum van 0 % en een maximum van 4,50 %. De stand van beide CMS-rentes wordt vastgelegd op de jaarlijkse observatiedatum (10 bankwerkdagen voor de betaling van de coupon).

Het netto actuarieel rendement in USD situeert zich op eindvervaldag tussen minimum 0,70 % en 1 maximum 2,34%.

 • Type : Gestructureerde note in USD
 • Emittent : Belfius Financing Company SA
 • Garant : Belfius Bank NV
 • Munt : USD
 • Looptijd : 6 Jaar
 • Isin-code : XS1077707559
 • Coupures : 2000 USD
 • Uitgifteprijs : 100% (tegen pari)
 • Instapcommissie : 1,00%
 • Terugbetalingsprijs op eindvervaldag : 100%
 • Roerende voorheffing : 25%
 • Inschrijfperiode : van 16-06-2014 t.e.m. 31-07-2014

Inkomsten uit schuldtitels die worden geïnd door tussenkomst van een in België gevestigde financiële tussenpersoon zijn onderworpen aan de roerende voorheffing (RV) van 25%. De inhouding van de RV is bevrijdend in hoofde van de particuliere beleggers, waardoor zij deze beleggingsinkomsten niet moeten aangeven in de personenbelasting.