Beleggingen zorgen voor bijna helft van de klachten bij ombudsdienst

In  detail 

Van de 2.514 dossiers die in 2009 bij de Bemiddelingsdienst Banken-Krediet-Beleggingen werden ingediend, werden er 1.008 als ontvankelijk beschouwd, tegenover 869 in 2008. Dit is een stijging met 16%. Het aantal voor de Bemiddelingsdienst ontvankelijke klachten bleef dus toenemen in 2009, zij het in mindere mate dan in 2008, toen de stijging meer dan 35% bedroeg. Voor 2009 komt de Bemiddelingsdienst uit op 2.514 ingediende dossiers in vergelijking met 2.700 voor 2008, d.i. een daling met 6,89%. Die daling volgt op de sterke toename eind 2008 als gevolg van de financiële crisis en wordt verklaard door het kleinere aantal vragen om inlichtingen. 

Voor het eerst doet de Bemiddelingsdienst een aantal aanbevelingen, op basis van een analyse van de klachten, aan de financiële sector. Net zoals in de vorige jaren, heeft de Bemiddelingsdienst ook enkele aanbevelingen voor de consument. Wanneer het om beleggingen gaat, beveelt de Bemiddelingsdienst de financiële instellingen onder meer aan een duidelijk en voor de consument begrijpelijk risicoprofiel op te maken. De consument krijgt de raad erop toe te zien dat de gegevens die hij aan zijn instelling bezorgt voor de bepaling van zijn risicoprofiel, daadwerkelijk overeenstemmen met zijn wensen en behoeften.

Bij de behandeling van klachten in verband met diefstal van bankkaarten bleek dat de dieven erg sluw te werk gaan in de self-bankruimtes. Aan de financiële instellingen wordt aangeraden de aandacht van de klant op de veiligheidsregels te vestigen bij de overhandiging van de kaart. De klanten moeten dus dubbel op hun hoede zijn, ervoor zorgen dat ze niet worden afgeleid en ervan uitgaan dat een ‘ingeslikte’ kaart als verloren moet worden beschouwd.

Veruit de meeste klachten gaan over financiële instrumenten : 44,10% van de ontvankelijke dossiers. In de meeste gevallen gaat het om beleggingsadvies of om het geringe rendement van een portefeuille als gevolg van slecht beheer. Op de tweede plaats komen de klachten in verband met betalingen, onder meer die wegens diefstal van bankkaarten. De nieuwe reglementering voor spaardeposito’s (van kracht sedert april 2009) heeft ertoe geleid dat er meer klachten werden ingediend en dat de derde plaats wordt ingenomen door klachten inzake bankrekeningen en -tegoeden.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be