Bekaert geeft nieuwe obligatieleningen uit

In detail

Bekaert maakt vandaag een openbaar aanbod tot inschrijving bekend via NV Bekaert SA met betrekking tot een obligatielening met dubbele tranche: een lening van 5 jaar en één van 8 jaar, voor een verwachte totale waarde van minimum € 200 miljoen in België en het Groothertogdom Luxemburg. De verwachte minimumwaarde per tranche bedraagt € 100 miljoen. KBC Bank, global coordinator, en BNP Paribas Fortis treden bij deze transactie gezamenlijk op als bookrunners, terwijl ING optreedt als co-manager. De netto-opbrengst van deze leningen zal worden aangewend voor de aflossing van bepaalde bankschulden, de herfinanciering van de obligatielening die begin 2012 vervalt, en voor algemene bedrijfsdoeleinden. Met deze uitgifte streeft Bekaert naar een optimaal globaal evenwicht tussen korte- en langetermijnschulden, alsook tussen bankfinanciering en financiering op kapitaalmarkten. Er werd een aanvraag ingediend voor notering van de obligaties op de officiële lijst van de Beurs van Luxemburg en voor toelating tot verhandeling ervan op de gereglementeerde markt van de Beurs van Luxemburg. De belangrijkste kenmerken van de obligatieleningen zijn hieronder opgenomen: 

 • Duurtijd: 5 jaar of 8 jaar
 • Emittent: NV Bekaert SA
 • Coupures: De obligaties worden uitgegeven in coupures van € 1 000
 • Vorm en status: Niet-achtergestelde gedematerialiseerde effecten, onderworpen aan Belgisch recht
 • Inschrijvingsperiode: Van 17 november 2011 om 9:00 uur (CET) tot 2 december 2011 om 17:30 uur (CET) (behoudens vervroegde afsluiting)
 • Uitgifte- en betaaldatum: 6 december 2011
 • Jaarlijkse coupon: 4,125% (bruto) jaarlijks op 6 december of 5,00% (bruto) jaarlijks op 6 december, afhankelijk van de gekozen duutijd
 • Uitgifteprijs: 101,90% (met inbegrip van een commissie van 1,875% ten laste van de particuliere belegger)
 • Bruto rendement: 3,702% op de uitgifteprijs of 4,709% op de uitgifteprijs afhankelijk van de gekozen duutijd
 • Geplande vervaldag 6 december 2016 6 december 2019
 • Terugbetaling 100% per coupure
 • Belasting: Inkomsten uit obligaties geïnd door particuliere beleggers zijn onderhevig aan de Belgische roerende voorheffing van 15%