Befimmo geeft Obligaties op 6 jaar uit in Euro

Enkele kenmerken

Befimmo CommVA maakt vandaag het Bod tot openbare inschrijving bekend van Obligaties die vervallen in 2017 ten belope van een minimumbedrag van 150 miljoen €. Het openbare Bod richt zich, in de eerste plaats, tot particuliere beleggers in België. De uitgifte van Obligaties heeft tot doel om bij te dragen tot het verzekeren van de algemene financieringsbehoeften van Befimmo. Deze uitgifte is gekaderd binnen de vernieuwing van de financieringen van Befimmo en kadert meer bepaald in de strategie van diversificatie van de financieringsbronnen. Het is immers belangrijk dat de Vennootschap, naast bankfinancieringen, ook directe financieringen aangaat bij particuliere en institutionele beleggers op de financiële markten. Deze uitgifte beoogt eveneens het verhogen van de gemiddelde looptijd van de schuld van de Vennootschap (2,87 jaar op 30 september 2010). De uitgifteprijs wordt vastgelegd op 101,746%, met inbegrip van de verkoopscommissie van 1,875% . Een coupon van 4,50% (bruto) zal jaarlijks betaalbaar zijn op 29 april, vanaf 29 april 2012. Het jaarlijks actuarieel brutorendement op de uitgifteprijs bedraagt 4,165%. De terugbetaling gebeurt op de vervaldag op 29 april 2017 aan 100% van de nominale waarde. De obligaties worden verwerkt in coupures van 1.000 €. De inschrijvingsperiode zal lopen van 4 april (9 uur) tot 26 april 2011 (16 uur), onder voorbehoud van een vervroegde afsluiting. Het is voorzien dat de Obligaties zullen worden toegelaten voor verhandeling op NYSE Euronext Brussel. ING België NV en Dexia Bank België NV treden gezamelijk op als Joint Lead Managers en Joint Bookrunners voor de plaatsing van de Obligaties.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor transactiekosten van online brokers voor bedragen tussen 500 en 2500 euro

De vergelijkingstabel voor transactiekosten van online brokers voor bedragen tussen 5000 en 25000 euro

De vergelijkingstabel voor kosten voor een overdracht van effecten (obligaties, aandelen, fondsen)

Geen enkele nieuwe uitgifte van obligaties missen? Schrijf nu gratis in op het rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be